Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

příjem žádosti od 5. 9. 2017 od 10.00 hod (22.08.2017)

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Dne 29. 6. 2017 bylo vyhlášeno další kolo kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Od tohoto dne si mohou zájemci o dotaci připravovat své žádosti, které bude možno tentokrát podávat výhradně elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen 5. 9. 2017 od 10 hodin.

Nárok na kotlíkovou dotaci má žadatel, který vyměňuje původní kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (max. 1. nebo 2. emisní třídy) za:

  1. kotel na biomasu (ruční nebo automatické přikládání)
  2. automatický kotel na uhlí a biomasu
  3. tepelné čerpadlo
  4. plynový kondenzační kotel


Kotel musí být zapsán v Seznamu podporovaných výrobků, přičemž stačí, aby v něm byl kotel zapsán v době předložení vyúčtování kotlíkové dotace.

Kromě samotné žádosti o poskytnutí dotace, je nutné doložit následující dokumenty:

  1. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, z fotodokumentace musí být toto napojení opravdu viditelné, pro pozdější identifikaci kotle napojeného (doloženo v žádosti) a znehodnoceného (doloženo ve vyúčtování) je nutná fotografie z více pohledů.
  2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle - jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 - 300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016.
  3. Potvrzení o vedení účtu nebo smlouvu o zřízení účtu, čímž doložíte vlastnictví účtu, není možné využít účet jiného člena rodiny, dostačující není ani dispoziční právo.
  4. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu nebo druhého z manželů - pouze v případě, že nejste jediným majitelem nemovitosti.
  5. Písemný souhlas vlastníka pozemku - pouze v případě, kdy vlastník pozemku je odlišný od vlastníka rodinného domu.
  6. Plná moc - pouze v případě, že za vás žádost zpracuje a podepíše jiná osoba.

Od 1. 1. 2014 je zakázán prodej kotlů 1. a 2. třídy, od začátku roku 2018 nebude možno prodávat kotle 3. třídy (možný bude pouze doprodej zásob) a od 1. 9. 2022 se nebudou moci kotle 1. a 2. třídy vůbec provozovat. Povoleno bude vytápění pouze kotly, které splňují minimálně třídu 3.


Všechny důležité informace naleznou občané na stránkách lokalni-topeniste.msk.cz, stejně tak odkazy na seznam revizních techniků, seznam podporovaných výrobků a technologií, seznam energetických specialistů a další.


 


| | Nahoru  ↑