Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

informace (25.11.2017)

Odpadové hospodářství

 

Užitečné odkazy

                        

 

Směsný komunální odpad

Termíny vývozu směsného komunálního odpadu každé sudé úterý:

 3.10.         17. 10.      31. 10.

14.11.        28.11.                                                 

12.12.        26.12.

Směsným odpadem rozumíme ten odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a (teoreticky) jinak vytřídit. Směsný odpad se u nás dále netřídí a putuje většinou rovnou k likvidaci. A to buď  na skládku nebo k likvidaci žehem ve spalovně.

https://www.trideniodpadu.cz/komunalni-odpad

 

Biologický rozložitelný odpad rostlinného původu

Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu u bývalého kravína je otevřeno vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod. Během pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.

Větve z ořezu stromů a keřů pro štěpkování je možno ukládat kdykoliv na označené místo mimo ohrazený prostor. Ukládejte větve bez hlíny a kořenů.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je tvořen rozložitelnou hmotou. Velká část bioodpadu vzniká nejčastěji z údržby zahrad na jaře a na podzim. Do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.

Do tohoto odpadu nepatři gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.

 


Jak správně třídit - barevné kontejnéry

 

Plast                                Papír                            Sklo     

                                                 

V říjnu byly zprovozněné další dvě sběrné místa na tříděný odpad a to na horním konci naproti p. G. Kožucha a ve Staviskách naproti p. J. Kopčáka.

 

 

Pneumatiky

Odevzdávejte pneumatiky na místa zpětného odběru

Kam s použitými pneumatikami?

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.  
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

 

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.   

 


| | Nahoru  ↑