Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

informace (04.12.2018)

Odpadové hospodářství

 

Užitečné odkazy

                        

 

Směsný komunální odpad

Termíny vývozu směsného komunálního odpadu každé liché pondělí:

2018

8. 10.         22. 10.     

5. 11.         19. 11.                                                      

3. 12.        17. 12.

31. 12.        

Nádoby na komunální odpad musí být přistaveny ke svozu od 6.00 hod ráno

Směsným odpadem rozumíme ten odpad, který není možné vhodit do barevných kontejnerů na tříděný odpad a (teoreticky) jinak vytřídit. Směsný odpad se u nás dále netřídí a putuje většinou rovnou k likvidaci. A to buď  na skládku nebo k likvidaci žehem ve spalovně.

https://www.trideniodpadu.cz/komunalni-odpad

 

Biologický rozložitelný odpad rostlinného původu

Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu u bývalého kravína je otevřeno od března do konce listopadu vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod. Během pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.

Větve z ořezu stromů a keřů pro štěpkování je možno ukládat kdykoliv na označené místo mimo ohrazený prostor. Ukládejte větve bez hlíny a kořenů.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je tvořen rozložitelnou hmotou. Velká část bioodpadu vzniká nejčastěji z údržby zahrad na jaře a na podzim. Do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.

Do tohoto odpadu nepatři gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.

 


Jak správně třídit - barevné kontejnéry

 

Plast                                Papír                            Sklo     

                                                 

V říjnu byly zprovozněné další dvě sběrné místa na tříděný odpad a to na horním konci naproti p. G. Kožucha a ve Staviskách naproti p. J. Kopčáka.

Složený kartonový papír a pevně svázané časopisy je možné odevzdat při sběru bio odpadu u kravina od března do konce listopadu vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod. Během pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.

Od června je možné kartonový papír a pevně svázané časopisy odevzdat i v garáži obecního úřadu v jeho pracovní době.

Sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla

Oznamujeme všem občanům obce, že po dohodě se svozovou společností Frýdecká skládka, a.s. dochází s účinností od 1. 1.2018 ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla tzn. že sběr a svoz skla z bílých a zelených nádob bude prováděn společně.

Ke změně systému sběru a svozu skla přistoupila společnost na základě požadavků mnoha obcí sloučit sběr a svoz čirého a barevného skla a také s ohledem na skutečnost, že sklárny jsou v dnešní době schopny dotřídit čiré sklo od barevného na svých třídicích linkách a není proto nutné třídit sklo přímo u původce.

S ohledem na zavedení změny ve sběru skla budou zvony na bílé sklo označeny zelenou nálepkou „Barevné sklo" a bude do nich možné odkládat bílé i barevné sklo.

Sloučením sběru skla dojde k optimalizaci nákladů na svoz nádob na sklo a zároveň k úspoře míst pro umístění nádob na papír a plasty popř. nádob na směsný komunální odpad.

 

 

Pneumatiky

Odevzdávejte pneumatiky na místa zpětného odběru

Kam s použitými pneumatikami?

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky.  
ROZBITÉ ČI ROZEBRANÉ televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

 Sběr nebezpečných odpadů bude probíhat dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Termín bude včas upřesněn.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADY

skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

je možné odevzdat při sběru bio odpadu u kravina od března do konce listopadu vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod. Během pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.   

je možné odevzdat při sběru bio odpadu u kravina od března do konce listopadu vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod. Během pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.

 


| | Nahoru  ↑