Nacházíte se zde: Úvod > Obec Lhotka > Spolky a kluby

Spolky a kluby

TJ Sokol Lhotka

TJ Sokol byla ve Lhotce založena v roce 1952 a začínalo se oddílem volejbalu. Podle nových právních předpisů byla TJ zaregistrována v roce 1995 jako občanské sdružení a současné době má 30 členů. Hlavní činností je stolní tenis muži, účast v okresní soutěži-3.A, jedno třináctičlenné družstvo.

Pro veřejnost pořádá pouťové a krmášové turnaje ve fotbalu, přes zimu sálový fotbal v tělocvičně. Dále jarní a podzimní turnaj dvojic v nohejbalu a od jara do podzimu se nohejbal v neděli dopoledne. Každoročně pořádá vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované a registrované hráče, pro muže, děti a ženy. Spolu s klubem žen každoročně pořádá ples s různou tématikou.

V neposlední řadě finančně přispívá na dětský karneval, dětský den a mikulášskou besídku.

Klub Žen

Český svaz žen ve Lhotce byl založen v roce 1973 s počtem 18 žen. Již v roce 1977 byl stav členek 56. Český svaz žen se podílel na rozkvětu obce. Pořádal různé zábavy, letní večer, zájezdy do divadla, táboráky, dětské dny a plesy. Staral se o veřejné záhonky. V roce 1994 se přejmenoval na Klub žen Lhotka a počet členek klesl na 40.

V současné době pořádá Klub žen ples ve spolupráci s TJ Sokol Dětský den, Den matek, zájezdy, Dětský maškarní ples, přispívá na mikulášskou besídku. Od roku 1995 je spolupořadatel Sochových národopisných slavností. V současné době v klubu pracuje 54 členek.

Cvičení pro ženy a dívky

Cvičení pro ženy a dívky vzniklo v roce 1998. Cvičí se jednou týdně ve středu ve škole. Střídají se různé styly, jak pomalé - powerjoga, pilates, cvičení s míči, tak rychlejší - aerobic, cvičení na stepech, body styling.

Dvakrát ročně se jezdí na dvoudenní cvičebně rehabilitační pobyt. Kromě cvičení spolupořádá Dětský den, Drakiádu, Světluškový průvod, Vánoční výšlap na Ondřejník a připravuje taneční vystoupení a plesy. Od června do září hrajeme volejbal na hřišti ve Lhotce.

Sbor dobrovolných hasičů

Hasičárna - slavnostní otevření
Hasičárna - slavnostní otevření

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotce byl založen 26. 6. 1922. Od samého založení se staral jak o požární prevenci v obci tak i o kulturní a sportovní vyžití občanů Lhotky. K dnešnímu dni má sbor 59 členů. Každoročně pořádá Hasičský ples a soutěž v požárním útoku „O putovní pohár obce Lhotka". Zabývá se také prací s mládeží. SDH reprezentuje svou obec na hasičských soutěžích v okolí, kde jak družstvo mužů, tak i nově založené družstvo žen, dosahuje velice kvalitních výsledků.

Za zmínku stojí druhé místo v 1. ročníku Beskydské ligy hasičských pohárových soutěží. Od počátku roku 2008 sbor pracuje v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. Přispívá na Dětský den, Mikulášskou besídku, Dětský karneval.

Další informace na stránkách hasičského sboru http://sdh-lhotka.cz/

Klub Seniorů

Klub důchodců při obecním úřadě byl založen 15. 7. 1994. Na ustavující schůzi bylo přítomno 60 občanů důchodového věku. Změna názvu Klubu důchodců na Klub semiorů proběhla v roce 2004.

V současné době má klub 58 členů, pro které pořádá spoustu akcí, jako je smažení vaječiny, mikulášskou nadílku, pěší výšlapy, navštěvuje jubilanty a nemocné členy klubu. Pro členy ale i pro veřejnost každoročně pořádá Krmášovou zábavu a Přátelský večírek.

 

Soubor PILKY Lhotka

Soubor PILKY Lhotka
Soubor PILKY Lhotka

Národopisnou skupinu založil v roce 1936 pan Vincenc Socha společně s členy hasičského sboru. Po válce se změnila na národopisný soubor PILKY, uměleckým vedoucím byl V. Socha, sběratel tanců a písní, který objevoval prastaré zvyky a obyčeje našeho kraje. Soubor vystupoval na různých místech v republice, účinkoval i v ostravském rozhlase a pravidelně vystupoval ve Strážnici.

Činnost byla ukončena úmrtím pana Sochy (1903 - 1970). V roce 1995 byla obnovena tradice národopisných slavností ve Lhotce a my se od té doby pravidelně scházíme, zpíváme a tancujeme.

Jsme soubor seniorů, šest tanečních párů, tři zpěvačky a 1 zpěvák, doprovází nás CM Janka Pustky. Program připravujeme ze sběrů V. Sochy a vytupujeme každý rok na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce. Účinkovali jsme v Rožnově p. R., ve Staré Vsi, Frenštátě p. R., ve Frýdku-Místku na MFF, v Polsku v Jasienici, v roce 2006 na MFF ve Strážnici, v roce 2008 na Bílé-Konečná a v Liptále na MFF. Dále účinkujeme na vánočních koncertech doma a při různých kulturních akcích ve Lhotce i okolí.

Myslivecký spolek

Myslivecký spolek ve Lhotce byl založen v r. 1993. Dnes má 12 členů a stará se o honitbu s výměrou 546 ha. Hlavní zvěří v honitbě je zvěř srnčí, jelení a černá. Z drobné zvěře je to zajíc, jehož stavy jsou stále nízké a proto se neloví. Hlavní náplní lhoteckých myslivců však není jen lov zvěře, ale starost o ni během celého roku: zajištění klidu v honitbě na jaře a v létě a hlavně přikrmování v době nouze - v zimě.

Myslivecký spolek se za 15 let své existence stal součástí obce a tak jako ostatní sdružení se účastní kulturních akcí, přispívá na mikulášskou besídku pro děti. Jednou ročně zajišťuje pohoštění formou guláše pro Honební společenstvo, tj. vlastníky pozemků ve Lhotce.


| | Nahoru  ↑