Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Úklid obecního lesa

Úklid obecního lesa

fotogalerie (09.06.2020)

Uklízeli jsme obecní les.

Na sobotu 30. května pozval starosta s předsedou životního prostředí občany na brigádu jejímž cílem bylo uklidit obecní les nad vodojemem. Na pasece, která vznikla po těžbě, zůstaly malé listnáče a ty teď vysílaly SOS, protože živořily pod osekanými větvemi a agresivně se rozpínajícím ostružiním. No, sešel se nás nevelký počet (20 dobrovolníků), ale měli jsme chuť něco udělat nejen pro obec, les, ale i pro další generace. Vybavili jsme se podle pokynů srpy, nůžkami, rukavicemi a pevnou obuví. Navíc jsme vyfasovali několik kos, takže jsme v době motorových sekaček vypadali jako kompars pro natáčení nějakého historického filmu. Vyšlapat po ránu s proviantem na strmý kopec nad vodárnou dalo zabrat nejen těm dříve narozeným. Ale úspěšně jsme dorazili na místo a přehlíželi „bojiště“, Nebylo to příliš povzbudivé, ale všichni se pustili s nasazením do práce a za chvíli začaly růst hromady suchých větví. Když jsme od nich prostor vyčistili, dali jsme se do méně příjemné práce, kterou bylo osvobozování malých stromků za sevření pichlavých šlahounů ostružiníku. Postupně se ze zeleného příkrovu vylupovaly mladé sazeničky javorů, dubů a jedliček, což byl náznak toho, jak bude za pár (desítek?) let les vypadat. Samozřejmě tam byl i dostatek materiálu na ohníček na němž jsme si mohli opékat buřty, které i s pitným režimem zajistila obec. Počasí se nám vydařilo i když předpověď nebyla příliš příznivá. Ale když se nedáte předpovědí zastrašit, tak to může vyjít. Když jsme odcházeli domů, byla hotová jen část lesa i když všichni pracovali pilně a spolehlivě. Ale práce je tam pro mnohem více rukou. Snad se příště podaří i s pomocí lhoteckých občanů uklidit les celý. Poděkování patří předsedovi výboru pro životní prostředí Pavlu Krčovi za odborný dozor nad prováděnými pracemi a Martině Kubalové za buchty, horký čaj a zajištění vydatné svačiny. Shodli jsme se, že to byla velmi vydařená akce a věříme, že si ji ještě nejednou zopakujeme. J.H.

FOTOGALERIE


| | Nahoru  ↑