Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > 30. let svobody

30. let svobody

17. listopad 1989 - Sametová revoluce (16.11.2019)

30. let svobody

Vážení a milí spoluobčané,

17.listopadu si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii, a v letošním roce především třicáté výročí začátku sametové revoluce. Myslím, že tento den si zaslouží i malou vzpomínku a zamýšlení nad tím co nám tyto události před třiceti léty přinesly. Je bezpochyby, že dnes můžeme žít ve svobodné demokratické společnosti, každý má právo veřejně projevovat své názory a myšlenky, naše děti mohou studovat, získávat zkušeností a vědomosti na zahraničních školách a všichni můžeme cestovat po celém světě. Otevřela se nám možnost podnikání a organizování se v různých spolcích, politických stranách a sdruženích, máme svobodu politického a náboženského vyznání. Založily se charitativní a dobročinné organizace, které pomáhají slabším. Města a vesnice se rozzářily barvami, vybudovaly a opravily silnice, budovy. Začal se naplno rozvíjet společenský a kulturní život. Za tu dobu se událo hodně ať už v osobním, či pracovním životě každého z nás, v ochraně soukromého vlastnictví, životním prostředí a dalších odvětvích naších životů. Samozřejmě táto doba sebou přinesla i různá úskalí na které jsme nebyli zvyklí. Rozevíraly se nůžky mezi majetnými a těmi, kteří měli hlouběji do kapsy, začali jsme být za svůj život plně zodpovědní, někomu se dařilo v životě líp, někdo bojoval o přežití. Přišly záhadné privatizace, převody majetku, prodeje našich podniků a společností zahraničním investorům. Vyrojila se řada podvodníku, kteří se snažili zbohatnout na úkor slabších, nezaměstnanost a strach o budoucnost. Původní heslo revoluce „pravda a láska zvítězí" se pomalu vytrácelo a přišly lži, podvody a závist. Méně úspěšní záviděli úspěšným, chudí bohatým. Ale to vše patří ke svobodě a demokracii a naše společnost se s tím celkem rychle vyrovnala. Věřím, že dnešní demokratická společnost žije na pevných základech. Máme tady svobodné volby, kdy si můžeme do čela zvolit představitelé, kteří získají největší podporu občanů. Naše země má jednu z nejnižších nezaměstnaností, zdravotnictví na velmi vysoké úrovni, je postaráno o chudé a nemocné, obchody jsou plné zboží a naše republika se se stala uznávanou zemí nejen v Evropské unii, ale i na celém světě. Žijeme v nejlepším období za celou éru České republiky.

Při svém zamýšlení můžete zhodnotit, co se za třicet let změnilo v naší obci. Máme tady různé spolky, opravené obecní budovy a komunikace, kapli, nové chodníky, nové a opravené rodinné domy, vzkvétající zahrady, u každého domu minimálně jedno auto, množství kulturních, sportovních a společenských akcí. Věřím, že i ve Lhotce se nám žije dobře a můžeme být na ní pyšní.

Je jen na nás, jak budeme s naši nabytou svobodou zacházet, jak se budeme k sobě navzájem chovat, vzájemně se respektovat a jak si budeme vážit výdobytků současné doby. Užívejme si svobody, a važme si toho, že můžeme nahlas říct svůj názor a myšlenku. Nezneužívejme toho k remcání, ponižování a znevažování práce jiných. Neurážejme a respektujme názory ostatních, mají na to stejné právo. Važme toho, že můžeme žít beze strachu ve svobodné zemi uprostřed Evropy i v tak malé obci jako je Lhotka společně se svými blízkými a přáteli a čiňme tak, aby si svobody mohly užívat i naše děti a další generace. Zdeněk Kubala, starosta

 


| | Nahoru  ↑