Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > 71. výročí osvobození Lhotky

71. výročí osvobození Lhotky

a konce druhé světové války (05.05.2016)

71. výročí osvobození Lhotky

 

Milí spoluobčané,

v těchto dnech si připomínáme 71. výročí osvobození Lhotky a konec druhé světové války, která byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva.  Tato válka zachvátila nejen Evropu, ale i další kontinenty. Miliony lidí na celém světě padly při bojích o vlastní existenci.  Lidstvo se otřásalo hrůzou a s bolestí v srdci a obavami očekávalo, zda zvítězí dobro, nebo zlo. Bylo to neuvěřitelně těžkých a složitých šest let, kdy naše země prožívala nacistickou okupaci. Tisíce lidí přicházely o majetky a také o životy. Hrůzy, které válka přinášela, krutě překonaly nejděsivější lidské představy o zlu. Děti přicházely o své otce, ženy o své muže a rodiče o své děti, rodiny se rozpadaly a často zanikaly. Ani naše obec nebyla ušetřena lidského utrpení. Čtyři naší občané přišli důsledkem války o život, několik mužů bylo uvězněno a několik totálně nasazeno na práce v říši. O život při osvobozování Lhotky přišli i tři vojáci Sovětské armády. Několik naších občanů bylo aktivně zapojeno do odbojových skupin proti okupantům. Někteří z nich byli odhaleni, zatčeni a uvězněni. Druhá světová válka ukázala celému světu, co všechno může zavinit jednání jednotlivce posedlého touhou po moci a davů, které mu slepě uvěřily a nechaly se až jednoduše snadno zmanipulovat. Následky této zlovůle zůstávají jako bolestná vzpomínka v srdcích mnoha lidí ještě dnes... Musíme si ale uvědomit, že tato válka nebyla pouze politickou záležitostí spojenou z touhou jednoho člověka podmanit si ostatní evropské národy, ale že se zde projevila obrovská rasová nenávist vůči Židům, Slovanům, Romům a všem ostatním lidem neárijského původu. Proto i v dnešní době, kdy se na všechny světové strany od naších hranic šíří vlna násilí, rasové a náboženské nesnášenlivosti je nutné upozorňovat na to, co vedlo k rozpoutání války a jaké hrůzné následky tento celosvětový konflikt přinesl. Nesmíme nikdy dopustit, aby se další takové válečné běsnění opakovalo. Proto je důležité, aby lidé znali historii druhé světové války, protože jedině díky znalostem a pochopení minulosti i uvědomění si utrpení, které druhá světová válka přinesla, budeme moci předcházet a zabránit dalším světovým konfliktům.

Vzpomeňme proto s úctou na všechny, kteří v této válce přišli o život, na všechny kterým tato válka vzala jejich nejbližší a oceňme úsilí těch, kteří se rozhodli aktivně vzdorovat násilí a zlu.  Važme si toho, že žijeme ve svobodné zemi uprostřed Evropy, važme si každého dne, který můžeme prožít v okruhu svých blízkých a přátel, povznesme se nad malichernostmi každodenního života a nedopusťme, aby se hrůzy války někdy navrátily.

Zdeněk Kubala, starosta obce

 


| | Nahoru  ↑