Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > podporujte české výrobky

podporujte české výrobky

České výrobky Sdružení Spotřebitel net podporuje a bude podporovat „český výrobek“. (20.11.2011)

Tisková zpráva sdružení Spotřebitel net 22. 12. 2011

České výrobky

Sdružení Spotřebitel  net podporuje a bude podporovat „český výrobek".

Důvody: Koupí českého výrobku podporujete českého výrobce, českou ekonomiku a tím i nepřímo samotné české spotřebitele. A právě níže uvedená značka pomáhá zákazníkům v orientaci při nákupu českých výrobků tak, aby je mohli lépe a rychleji identifikovat a nakoupit.

  CO LOGO ZARUČUJE

Tato ochranná známka je jediná tohoto znění, která je řádně registrovaná v České republice. Zákazníci i výrobci mají záruku, že bude výrobcem řádně použita jen při splnění níže uvedených přísných kritérií a po udělení licence.

Výrobek je vyroben v České republice.
Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.
Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.
Výrobce dodržuje zákonné normy, platí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění na území ČR.
Výrobce plní přísné ekologické normy.
Výrobce získal licenci na užívání ochranné známky „Český výrobek" pro konkrétní výrobky.

Spotřebitel net bude spolupracovat a podílet se na informovanosti pro spotřebitele, aby se mohli správně orientovat. Budeme se taktéž dále podílet na kontrole, aby prodávající těchto výrobků splňovaly i obchodní podmínky pro spotřebitele.

DOPORUČENÁ KOMBINACE       

Pro českého spotřebitele je jistotou nákup českého produktu, kterým podpoří českou ekonomiku, od prodávajícího, který se svými obchodními podmínkami nesnaží zmást či jinak oklamat spotřebitele. Právě při této kombinaci může mít spotřebitel ze svého rozhodnutí dobrý pocit. Jistotu, že podnikatel nepoškozuje nezákonnými ustanoveními spotřebitele a papírově tak dodržuje právní řád ČR, spotřebitel získá tehdy, když jeho prodávající disponuje certifikátem TOP - Test Obchodních Podmínek. Více informací o produktu TOP naleznete na těchto stránkách:

http://spotrebitel.net/spolecnost-a-pravo/832-nova-certifikace-obchodnik-top


| | Nahoru  ↑