Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Informace obecního úřadu

Informace obecního úřadu

Dotazník 2019 (06.02.2019)

Informace obecního úřadu

Vážení občané Lhotky,

jménem starosty obce a zastupitelů obce Lhotka, jsme se Vás opět rozhodli oslovit anonymním dotazníkem, který najdete v nejbližších dnech ve svých poštovních schránkách. Cílem dotazníku je získat většinový pohled obyvatel obce na to, co by se mělo v budoucnu a zejména v blízké době uskutečnit. Nyní se můžete vyjádřit, které z navrhovaných akcí jsou pro Vás více či méně důležité. Pokud zde nenajdete to, co by podle Vás bylo potřebné v obci uskutečnit, můžete Vaše připomínky doplnit v závěrečné části dotazníku. Je třeba brát v úvahu, že vzhledem k nízkému rozpočtu obce je většina z těchto uvedených akcí vázána z velké části na získání dotací či finančních příspěvků. Z tohoto důvodu některé i velmi potřebné plánované body mohou být uskutečněny až v delším časovém horizontu.

S vyhodnocením dotazníků Vás seznámíme na veřejném zasedání zastupitelstva obce a na webových stránkách. Vyhodnocení bude pomocným vodítkem pro doplnění stávajícího Programu rozvoje obce Lhotka 2016 -2022, který je přístupný na webových stránkách obce www.obec-lhotka.eu v pravém menu Obecní úřad a odkaz Program rozvoje obce.

Dotazník prosím vyplňujte jednotlivě za každou osobu starší 15-ti let, ne za domácnost. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do hnědé schránky na obecním úřadě nebo zapečetěné schránky v obchodě „U Ivánků“ do 28. 2. 2019. Děkujeme Vám za čas strávený jeho vyplněním.


| | Nahoru  ↑