Nacházíte se zde: Úvod > Místo pro vaše dotazy

Místo pro vaše dotazy

Přidat dotaz či komentář

  • Zde můžete zanechat vaše dotazy ,příspěvky a náměty.

  • Odkaz "Vaše dotazy" není určený pro oficiální stížnosti, petice, soukromé komunikace mezi občany apod. 

  • Na nevhodné, urážlivé a anonymní příspěvky nebude odpovídáno a budou odstraněny.

strana 1 | 2 | 3 | 4 | 5

dotaz (24.08.2020)

Dobrý den,

můžu se zeptat na cenu revize komína u kominíka, kterého nabízíte? Děkuji za odpověď

Odpovídá: Romana Kochaňová (28.08.2020)

1 průduch 423,50 Kc komplet.2 průduchy 726 kc, včetně DPH.
Kominík Petr Dvořáček tel. 773 525 304, bude chodit v termínech 24 a 25.9.2020, po telefonické domluvě se zákazníkem ( den a přibližný čas). Objednávky zasílat do 20.9.2020 na telefon Kochaňová Romana 737 732 972, nebo na email: info@obec-lhotka.eu, zde uvádět vaše telefonní číslo a adresu. Informace budou předány panu Dvořáčkovi

dotaz (02.07.2020)

Dobrý den,

kdy bude prosím zpřístupněno hřiště na kuříně?

Děkuji za odpověď

Odpovídá: Zdeněk Kubala (03.07.2020)

Dobrý den,
hřiště na sportovišti Kuřín je hotové. Chybí pouze terénní úpravy a některé dopadové plochy. Bohužel nám moc nepřeje počasí aby mohly být provedené finální úpravy povrchu. V současné době je možné využívat pružinové houpadla a posilovací stroje. Terén pod workoutovou sestavou a opičí dráhou je stále rozmoklý proto používání těchto prvků nedoporučujeme.

Rušení nočního klidu.. (26.06.2020)

Dobrý den, co dělat když vám soused vyhrává celý den i noc a k tomu řvoucí návštěva a nereaguje na výzvu..Dá se to řešit .děkuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (27.06.2020)

Dobrý den,
u obtěžování hlukem v denní dobu se těžko určují hranice, nicméně Občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 1013 odst.1 říká:

(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Dobu nočního klidu také upravuje Zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb., přesněji § 5 odst. 6, a to takto:

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu a nepomůže domluva můžete zavolat státní policii, která má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a ta také na místě může dotyčnému uložit blokovou pokutu, nebo věc předat k prošetření přestupkové komisi obecního úřadu, kterou pro obec Lhotku vykonává Magistrát města Frýdku Místku.

Dotaz (17.06.2020)

Dobrý den,

bylo by možné posekat cestu k lavičce na vyhlídce nad Lhotkou u Hrbkové? Tráva tam je dost vysoká a bohužel jsme si od tama přinesli i klíšťata.
Děkuji.

Odpovídá: Zdeněk Kubala (18.06.2020)

Dobrý den,
předpokládám, že během tohoto týdne se obecní zaměstnanci dostanou k vysekání chodníčku k lavičkám pod Hrbkovou. I tak doporučuji při procházkách v přírodě v okolí obce používat repelentní přípravek proti klíšťatům.

https://www.babyonline.cz/nemoci-deti/klistata

Vyhláška (07.06.2020)

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli by nešla zavést vyhláška na povinné sečení trávy na soukromých pozemcích 2x ročně, tak jak to mají některé obce?

Odpovídá: Zdeněk Kubala (08.06.2020)

Dobrý den,
s obecně závaznou vyhláškou o nařízení sečení trávy na soukromých pozemcích to není tak jednoduché. Ve skutečnosti neexistuje žádný paragraf, který by nutil majitelé kolikrát a v jakých termínech jsou povinní sekat trávu. Sečení pozemků lze majiteli nařídit, jen když se na něm vyskytuje nějaký nežádoucí porost (bolševník apod.) na základě zákona o rostlinolékařské péči. Nejjednodušší řešení je domluvit se mezi sousedy na nějakých pravidlech udržování sousedících pozemků. V případě že to není možné prosím o nahlášení těchto pozemků na mou e-mailovou adresu starosta@obec-lhotka.eu a já, pokud to bude v mých silách se pokusím s majiteli domluvit na určitých pravidlech.

Chodník (27.05.2020)

Bude mít chodník, co končí u p. Mičulky pokračování aspoň k zastávce Bahenná?

Odpovídá: Zdeněk Kubala (28.05.2020)

Dobrý den,
na chodník u p. Mičulky navazuje projektová dokumentace budoucího chodníku na který je vydané platné stavební povolení. Tento chodník je vyprojektovaný včetně zálivu autobusové zastávky Bahenná, až po rodinný dům č.p. 212 p. Prokopa. Co se týká finanční náročnosti a financování je situace stejná jako u chodníku Fanda - sportoviště Kuřín

Chodník (27.05.2020)

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je v plánu stavba chodníku od fandy ke sportovišti Kuřín kolem hlavní cesty. Děkuji za odpověď

Odpovídá: Zdeněk Kubala (28.05.2020)

Dobrý den,
stavba chodníku od Fandy ke sportovišti je v plánu a prioritách rozvoje obce. Je vypracovaná projektová dokumentace a platné stavební povolení. V letošním roce jsme žádali o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury, ale bohužel dotace nebyla přidělená. Z 326 žádostí bylo podpořeno pouze 168. Stavba chodníku je finančně náročná z důvodů doprovodných staveb jako je zatrubnění stávajícího příkopu, výstavba veřejného osvětlení a autobusové zastávky. Na výstavbu chodníku budeme opakovaně žádat u SFDI, případně budeme hledat jiné zdroje financování.

Zadost (23.05.2020)

Dobry den, v poslední době se po Lhotce potuluje pes, středního vzrůstu, bílý, “bojového plemene”. Prosím pokud víte komu tento pes patří, můžete majitele upozornit ať si psa hlídá, mam strach pustit děti samotné ven, aby jim něco neudělal. Dekuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (23.05.2020)

Dobrý den,
je možné poslat foto toho psa na e-mail starosta@obec-lhotka.eu? Jestli budu znát, nebo zjistím majitele, budu jej kontaktovat, aby si psa zabezpečil. starosta

Dotaz (06.05.2020)

Je už v provozu knihovna?

Odpovídá: Romana Kochaňová (07.05.2020)

Ano, knihovna je již každý čtvrtek otevřena od 16-19 hod

Sport (04.05.2020)

Od kdy bude mozno sportovat ve skole v I.patre a na viceucelovem hristi na Kurine ci si rezervovat cely areal vcetne budovy?
Dekuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (11.05.2020)

Dobrý den,
první patro budovy školy je pro veškeré aktivity v současné době uzavřené, stejně tak jako budova v areálu sportoviště. V návazností na stávající opatření si nelze rezervovat celý areál sportoviště včetně budovy. Víceúčelové hřiště je možné využívat v menší skupině za splnění níže definovaných podmínek.

„Požadavku na sportování na veřejnosti“

• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
• společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.


| | Nahoru  ↑