Nacházíte se zde: Úvod > Folklorní soubor Pilky

 

Pilky
Pilky

Národopisný soubor Pilky založil ve Lhotce v roce1936 sběratel lidových písní z okolí Ondřejníku a Hukvald, řídící učitel lhotecké školy Vincenc Socha/1903 - 1970/. Právě na jeho počest jsou každoročně konány koncem srpna ve Lhotce pod Ondřejníkem Sochovy národopisné slavnosti.

Soubor Pilky v současné době je složen převážně ze starších členů, z nichž většina se tancům a zpěvu ve folklorních souborech věnuje od mládí. Současný repertoár je programově - zejména svým vtipem - struktuře účinkujících přizpůsoben a má u posluchačů velký ohlas.

Při vystoupeních střídavě soubor doprovázejí cimbálové muziky z Kozlovic:

- Jana Pustky,

- nebo Ládi Holiše s primášem Jaromírem Střalkou

 

Pilky nechyběly ani jednou

Když se v roce 1995 k připomenutí pětadvaceti let od úmrtí sběratele lašských písní a tanců Vincence Sochy uskutečnil ve Lhotce první ročník národopisných slavností, musel se soubor Pilky po předchozí několikaleté odmlce opět dát dohromady. Ale podařilo se. Přání pořadatelů bylo skromné, aby vystoupily z původního souboru alespoň dva taneční páry. A skutečnost?  V tanci se již tehdy představilo  párů osm a k tomu zpívalo šest zpěvaček. Potlesk diváků a nadšení ze znovuzrození  souboru stmelily členy natolik, že v menších obměnách tančí a zpívají ve Lhotce na Sochových slavnostech, vánočních koncertech i jiných významných lhoteckých akcích do dneška.

A nejen ve Lhotce. Pilky bývají zvány zejména do Frýdlantu, Palkovic, Janovic,  na masopust do Hodoňovic, k vystoupením u slavností ve Frýdku – Místku i v dalších obcích okresu. Svá pásma předvedly už i v ostravských obvodech Proskovicích a Porubě, ale i na Slovensku v oravské Sihelné.  

Jestliže při prvním zrodu souboru v roce 1936 měly Pilky pod vedením pana Sochy téměř padesátku převážně mladých členů, v prvním ročníku Sochových slavností – před pětadvaceti lety už většina členů souboru měla před padesátkou. Takže v současném souboru se už najde větší polovina sedmdesátníků. Věkem ale členům souboru elánu a radosti ze zpěvu a tance neubývá. A navíc vtipná pásma během vystoupení diváky vždy několikrát rozesmějí.

Nejinak to bylo v letošním - právě uplynulém ročníku – 26.8.2019, kdy v pásmu „Nale  ľudě něuvěřitě!“ Pilkaři přesvědčovali diváky, že podle lhoteckých novin dostanou jejich vrstevníci přidáno k důchodu už od září!!

Je pravdou, že při srovnání s vystoupeními mladších a zejména profesionálních souborů již u Pilek nenajdete podobné obtížné taneční prvky, ale přesto u diváků obdiv nad jejich výkony nechybí. Organizátoři slavnosti, ale i „skalní“ diváci oceňují však zejména to, že v pětadvaceti ročnících „Sochovek“ nechyběly Pilky ani jednou.

Nejbližší další vystoupení  čeká  Pilkaře již v říjnu v Kateřinicích. Ve Lhotce se chtějí představit s novým pásmem ještě v prosinci na tradičním vánočním koncertě. Ale letos už také vědí, že ani v příštím roce nebudou chtít chybět na Sochových slavnostech v ročníku šestadvacátém.

                                                                                                               P. Pasek

 

 

 

V  roce 2013 Pilky vystupovaly:

 • - 22.6.   na Mezinárodním folklorním festivalu ve Frýdku - Místku      foto
 • - 24.8.   na XIX. Sochových slavnostech ve Lhotce                          foto    
 • - 7.9.     na dožínkách v Horních Tošanovicích                                  foto
 • - 19.10. na výročí založení obce v Hodoňovicích                               foto
 • - 30.11. na jarmarku v Pržně                                                          foto
 • - 14.12. na tradičním Souznění v Kozlovicích                                    foto
 • - 21.12. na vánočním koncertu ve Lhotce
 • Vystoupení kozlovických koledníků po štěpánské mši ve Lhotce a posezení lhoteckých "pilkařů" v hospůdce Na koupališti v Kozlovicích                                          foto

V  roce 2014 Pilky vystupovaly:

 • - 1.3. 2014       Hodoňovický Masopust - Hodoňovice                       foto             
 • - 26.4. 2014     Festival Poodří Františka Lýska - Ostrava - Proskovice   foto
 • - 20.6. 2014    Výroční schůze lhoteckých seniorů                   foto     
 • - 25.7. 2014     Výlet vláčkem "Podhoráčkem" na Hukvaldy        foto     
 • - 23. - 24. 8. 2014    Sochovy národopisné slavnosti -  XX. ročník      foto  
 • 8. 11. 2014    Posezení u cimbálu v Janovicích               foto
 • 7. 12. 2014    Koledování ve Frýdeckém zámku            foto
 • 20. 12. 2014  Vánoční koncert ve Lhotce                  foto

 

V roce 2015 Pilky vystupovaly:

 • 19.7. 2015  -  23. Folklórne slavnosti Pod Pilskom - Sihelné Orava -  za doprovodu Pustkovy CM z Kozlovic     plakát     foto    o festivalu

 • 22.8. 2015  -  21. ročník Sochových národopisných slavností ve Lhotce  -   za doprovodu Pustkovy CM z Kozlovic     program      foto       CRTV  
 • 29.8. 2015  -  MFF Frenštát p.R. -za doprovodu Pustkovy CM  -  foto
 • 12.9. 2015  -  Den obce a Dožínky v Horních Tošanovicích  -   za doprovodu  CM Ládi Holiše z Kozlovic   foto

 • 1. 10. 2015 - Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů - v rámci poznej svůj kraj.  -   za doprovodu Pustkovy CM

 • 20. 12. 2015 Vánoční besídka ve Lhotce  

V roce 2016 Pilky vystupovaly:

 • 9.3. 2016  -  Palkovice - senioři -  za dorpovodu Pustkovy CM z Kozlovic

 • 20.8. 2016  -  22. ročník Sochových národopisných slavností ve Lhotce  foto    CRTV

 • 12.11.   Koncert k 80. výročí založení souboru - Lhotka
 • 26.11.   Vánoční jarmark - Pržno

 • 29.11.   Vystoupení pro seniory - Ostrava-Poruba

 • 9. 12.   Adventní koncert - Raškovice

 • 17.12.   Vánoční koncert - Lhotka

 

V roce 2017 Pilky vystupovaly:

 • 25.2.   Masopust - Hodoňovice za doprovodu cimbálové muzikay Valašský vojvoda z Kozlovic.
 • 29.7.   Čeladná - Opálená za doprovodu Pustkovy cimbálové muziky z Kozlovic
 • 26.8.   Sochovy národopisné slavnosti za dorpovodu Pustkovy cimbálové muziky        z Kozlovic.
 • 16. 9.   Hrad Hukvaldy - vinobraní za doprovodu cimbálové muziky Valašský vojvoda  z Kozlovic.
 • 23.11. Kulturní dům Kopřivnice - program pro seniory za doprovodu Pustkovy cimbálové muziky z Kozlovic

 

 

Z naší činnosti

Náš soubor má stále 19 členů, z toho osm tanečních párů a tři zpěvačky. V uplynulém roce ve srpnu  naše řady navždy opustila paní Štěpánka Klimánková. Pilkařka byla tělem i duší, v souboru začínala již ve 14 létech, výborná tanečnice a kamarádka. Do folklorního nebe odešla v nedožitých 69 letech. Život běží dál a máme novou členku - paní Ludmilu Pasičnykovou z Bašky. Naposled jsem informovala o našem dění koncem dubna 2014, kdy jsme vystupovali v Ostravě-Proskovicích. Od té doby jsme se zúčastnili  několika akcí v doprovodu Pustkovy cimbálové muziky. V červnu oslavoval Klub seniorů ve Lhotce 20. výročí založení, byli jsme požádani, abychom jim udělali kulturní program. Předvedli jsme pásma „Ševecke" a „Ta naša apatyka", CM pak ještě hrála k poslechu. Všichni se výborně bavili.  Další  akce byl výlet Pilkařů vláčkem Podhoráčkem z Kozlovic na Hukvaldy.  Už ve vláčku jsme to rozjeli - Rosťa Křístek hrál na harmoniku, ostatní zpívali.  Prohlídka obce byla  zajímavá, něco se koupilo v obchůdkách, oběd v restauracích byl moc dobrý i zmrzlina, kterou nám prodali ve stánku.  Pak jsme v Oboře posedali pod nádherné, staré stromy a  doplnili energii jak z přírody tak i vnitřně. Rosťa  zahrál, zazpívalo se a všichni byli spokojeni. Na zpáteční cestě v Oboře jsme si dali u  stánku dobré kafíčko, někteří pivo. Vláčkem jsme odjeli do  Kozlovic a autobusem k večeru do Lhotky a nádherný letní den jsme ukončili Pod Ořechem. Kdo se nezúčastnil, může jen litovat. Další akcí byl 20.ročník SNS ve srpnu, kde jsme předvedli pásmo „Dyž zmy byli o dvacet let mladši".Na Sochovky se připravujeme nejvíce, počasí vydrželo do večera, návštěvníků bylo hodně a  jídla a pítí také.  V listopadu v Janovicích v hostinci  ONDRÁŠ  bylo Posezení u cimbálu - vystoupili jsme s pásmy „Dyž zmy byli o 20 let  mladši a U nas na krmašu". Samostatné vystoupení měla  CM. Děkujeme paní místostarostce za pozvání. V neděli 7.12. se konal Vánoční koncert + trhy ve Frýdeckém zámku, kde náš soubor byl pozván. Spolu s našimi vnoučaty, které chodí do Valášku, jsme 4 krát  předvedli vánoční pásmo. V polední přestávce se naše  děti přeměnily za nádherné andílky a čerty a společně s Mikolášem i jeho doprovodem zpestřily program na vánoční nadílce.  Lhotecký  Vánoční koncert  se konal 20.12. v sále OD.Opět s námi vystoupily naše děti, atmosféra byla už hodně vánoční. Začátkem února jsme nabrali sily posezením v restauraci U Fandy, někteří hráli bowling a ostatní se plácali v bazénu a teď  už opět pilně nacvičujeme nové pásmo. A nakonec blahopřejeme našim členkám -Dáši Svobodové, Pavle Matějové a Aničce Bindáčové k významnému životnímu Jubileu, které jsme s nimi pořádně oslavili. Libuše Zlá

 

PILKY Lhotka

Naposled jsem informovala o činnosti našeho souboru koncem dubna 2015, za tu dobu se odehrálo dost zajímavých, veselých i smutných událostí. Navždy jsme se rozloučili s bývalými členkami  paní Víťou Mičulkovou a  Bětkou Kožuchovou a panem Aloisem Šrubařem/chodil do Pilek v mládí/. Všichni zanechali stopu v našem souboru a děkujeme jim. Bětka Kožuchová se do historie Pilek  zapsala nejvíc. Byla pilkařkou již v mladém věku a v roce 1995 to byla z velké části její zásluha, že vznikly Sochovy národopisné slavnosti a že vystoupili i bývalí členové Pilek. Její doménou byla vždy výstavka fotografií na slavnostech. Pro některé členky šila  rukávce, kordulky, vyšívala šátky, pro pány košile, brunclíky a vždy dokázala sehnat  potřebné věci ke krojům. Pomáhala radou a byla dobrá kamarádka. Náš soubor má 21 členů, stále 8 tanečních párů, tři zpěvačky a přibyli pán Břetík Němec a paní Růžena Kopčáková. Z naší činnosti - v květnu jsme smažili vaječinu, příprava je vždy nejdůležitější, aby bylo dost vajíček, špeku,pažitky a  dobré počasí. Bylo deštivo a chladno, ale zkušený tým - Věrka Sochová, Mirek Tomek, Břetík Němec a Metoděj Tobola si vzali obrovský deštník a vaječina byla usmažena v přírodě. Pochutnali jsme si na ni ve škole a samozřejmě bylo i něco dobrého na zapití. V červenci jsme se zúčastnili Folklorních slavností Pod Pilskom  v Sihelném na Slovensku s Pustkovou cimbálovou muzikou. Počasí bylo nádherné, v poledne byla mše svatá věnovaná folkloru a odpoledne jsme vystoupili s pásmem „Dyž zmy byli o dvacet let  mladší". Začátkem srpna jsme si zopakovali výlet vláčkem Podhoráčkem na Hukvaldy, nebylo nás mnoho, někteří nemohli a taky bylo období žní. Rosťa Křístek měl svoji milovanou harmoniku a tak už ve vláčku se zpívalo a hrálo. Dali jsme si oběd  a pak jsme šli do Obory, posedali pod staré stromy, zazpívali si a hlavně nabrali energii. Cestou zpět jsme se stavili na pivo u stánku a vláčkem dojeli  do Kozlovic a poslední zastávka byla Pod Ořechem ve Lhotce. Největší akci jsou pro nás Sochovky, 21. ročník  se konal 22. srpna a vystoupili jsme s pásmem „Kaj čert němože ..... za doprovodu Pustkovy CM, počasí bylo dobré, jídla a pití a návštěvníků taky dost. Koncem srpna jsme účinkovali na MFF ve Frenštátě p.R. s pásmy „Ta naša apatyka" a „Kaj čert němože...". V září jsme byli  pozváni panem  starostou na Dožínky do Horních Tošanovic, doprovázela nás CM Ládě Holiše s primášem Jaromírem Střalkou. V říjnu jsme účinkovali ve Frýdlantě n.O. na Den seniorů, kde byli zástupci důchodců z MSK. Atmosféra byla  vynikající, sál byl plný a všichni se zájmem sledovali, co se děje na jevišti.  V prosinci proběhlo „Česko zpívá koledy", taky jsme se hojně zapojili a  19.12. se konal Vánoční koncert i za naší účasti a pak už jsme měli zimní prázdniny. V říjnu jsme ještě  společně oslavili kulaté výročí s paní Ludmilou Pasičnykovou. 

A je  už rok 2016 - v únoru máme  první zkoušky, opakujeme si starší pásma a začínáme  připravovat nové pásmo na Sochovky, které má název „Veselé stáří".   9. března  jsme vystupovali pro důchodce v Palkovicích za doprovodu harmoniky. Přestože to nebyla CM, zvládla to Jana Foldýnová, tanečníci i zpěvačky výborně. V polovině března jsme navštívili restauraci U Fandy, většina byla v bazénu, další hráli bowling. Při posezení hrál Rosťa Křístek na harmoniku a  Pilkaři si zazpívali. 

Letos slavíme  80. výročí založení souboru, na Sochovkách budeme mít prostor v okénku a v listopadu se uskuteční slavnostní koncert v sále Obecního domu ve Lhotce. Tak snad to všechno zvládneme, držte nám palce a přijďte se podívat!

                                                                                                           Libuše Zlá              

   

 

 

Vystoupení souboru je možno projednat s vedoucí:

- organizační - paní Libuší Zlou - tel: 734 604 209,    e-mail: zlalibuse@seznam.cz

- uměleckou - paní Janou Foldynovou - tel: 739 676 046,  e-mail: foldynova.janka@seznam.cz 

 


| | Nahoru  ↑