Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Informace pro rybáře

Informace pro rybáře

Informace pro držitele rybářských lístků vydaných na přelomu let 2004/2005 (16.10.2014)

 

Informace pro držitele rybářských lístků vydaných na přelomu let 2004/2005

Vyzýváme držitelé rybářských lístků vydaných Magistrátem města Frýdku-Místku (dříve Městským úřadem Frýdek-Místek) v roce 2004 a 2005, aby v případě zájmu o vydání nového rybářského lístku podali žádost co nejdříve.

Vzhledem k vysokému počtu držitelů rybářských lístků vydaných před deseti lety a předpokladu vysokého zájmů o vydání nového rybářského lístku (nejen končících rybářských lístků s desetiletou platností) lze očekávat dlouhé čekací doby na vyřízení žádosti.

K vydání rybářského lístku je zapotřebí:

-         mít trvalé bydliště v ORP Frýdek-Místek,

-         prokázat se platným občanským průkazem,

-         předložit některý z dokladů o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže).

Lhůty pro vyřízení:

-         rybářský lístek se vydává zpravidla na počkání, zákonná lhůta pro jeho vydání je 30 dnů od přijeti žádosti o vydání rybářského lístku.

Poplatky:

-         osoby starší 15 let 100 Kč (roční), 200 Kč (tříletý), 500 Kč (desetiletý),

-         osobám do 15 let se správní poplatek snižuje o 50 %,

-         studentům českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje o 50 %. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce.

Úřední hodiny:

 

Rybářské lístky se vydávají pouze v úředních dnech, a to:

Po, St 8:00 - 17:00 hod.

Čt 13:00 - 15:00 hod.

Kontakt:

 

Veronika Lysová, tel. 558 609 483, e-mail: lysova.veronika@frydekmistek.cz, Magistrát města Frýdku-Místku, kancelář č. 421, ul. Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek.

 


| | Nahoru  ↑