Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Informace k realizaci vodních nádrží R2 a R3

Informace k realizaci vodních nádrží R2 a R3

na březích vodního toku Olešná (21.10.2022)

 

Informace k realizaci vodních nádrží R2 a R3

Realizace vodních nádrží je jedna z akcí z Plánu společných zařízení, který je součástí schválené Komplexní pozemkové úpravy v obci Lhotka. Jedná se o boční vodní nádrže v údolnici na pravém a levém břehu potoka Olešná. Důvodem výstavby tohoto krajinotvorného prvku je akumulace vody se zadržením v krajině, útočiště mokřadních rostlin a živočichu. Součásti realizace vodních nádrží je i následná výsadba stromů a keřů. Investorem stavby na pozemcích obce Lhotka je Státní pozemkový úřad. Cena stavby je cca 8 456 000,-Kč a je plně financována Evropskou unií z Národního plánu obnovy. Po kolaudaci bude dílo zdarma předáno do majetku a užívání obci Lhotka. Stávající termín dokončení stavby je do 30. 11. 2022.

 

Přílohy

Pro zobrazení souborů ve formátu PDF je zapotřebí nainstalovat Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout na webové stránce Slunečnice.


| | Nahoru  ↑