Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Informace Obecního úřadu

Informace Obecního úřadu

Místní poplatky (19.01.2021)

Místní poplatky

Platby poplatků za odpad a podobně řešte, prosím, pokud možno bezhotovostně. Děkujeme za pochopení.

 

č.účtu 1690539349/0800

PES - V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno - 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. Poplatek zaplatit do 31.3 daného roku,  obecně závazná vyhláška 2/2019 https://www.obec-lhotka.eu/doc/OZV-2-2019.pdf

Žádáme občany, kteří jsou majiteli psů, aby dodali na obecní úřad číslo čipu. Pokud platíte poplatky bankovním převodem stačí č.čipu odeslat emailem : Romana.Kochanova@seznam.cz.  Majitelé psa staršího 3 měsíců mají ohlašovací povinnost do 15 dní od dosažení tohoto věku rovněž je povinnost ohlásit zánik poplatkové povinnosti při úhynu, ztrátě nebo změně majitele psa ve lhůtě do 15 dnů od této události. Není možné takového psa neodhlásit pořídit si nového a tuto informaci neposkytnout obecnímu úřadu. Obecní úřad pak nemůže vést správnou evidenci a psi jsou při zaběhnutí těžko identifikovatelní.

odpady R.O.- V.S. vaše číslo chaty, nebo domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno - 500 Kč (250 Kč u vybraných rekreačních objektů se špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směrnice umístěné https://www.obec-lhotka.eu/doc/OZV-5-2019.pdf.  Obecně závazná vyhláška  5/2019 čl.6.(3) Poplatek zaplatit do 31.5 daného roku

odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno - 500 Kč za osobu. Poplatek zaplatit do 31.5 daného roku. Od tohoto poplatku je možno osvobodit, pokud občan s TP prokazatelně doloží, že se dlouhodobě zdržuje v zahraničí, nebo pokud se dlouhodobě zdržuje na jiném místě republiky a doloží, že poplatek za odpady je součástí nájmu, nebo podobně. Je nutné se dostavit na OU, sepsat čestné prohlášení a doložit vše potřebné, jinak nárok na osvobození zaniká.

odpady podnikatelé- V.S. vaše číslo domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat  jméno firmy- částka, dle podepsaných smluv. Poplatek zaplatit do 31.5 daného roku

 POPLATEK Z POBYTU dle obecně závazné vyhlášky č.1/2019 https://www.obec-lhotka.eu/doc/OZV-1-2019.pdf  platí  se 2x ročně  se splatností 15.1 za II pololetí 2019  a 15.7 za I.pol.2020

Nové Obecně závazné vyhlášky 1-5/2019 najdete  na webových stránkách obce https://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/ rovněž  jsou k nahlédnutí na obecním úřadě


| | Nahoru  ↑