Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Informace pro občany obce

Informace pro občany obce

ke stávající situaci ve vývoji nákazy SARS – COV-2 (31.03.2020)

 

Informace pro občany 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Z důvodu prozatím nezměněné situace ve vývoji nákazy SARS – COV-2 došlo ze strany vlády k prodloužení omezeného pohybu občanů a s platností 

do dne 11. dubna 2020 do 6:00:

- se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

* cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

* nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

* cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

* cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

* cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

* cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

* výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,

* pobytu v přírodě nebo parcích,

* cest zpět do místa svého bydliště,

* pohřbů;

- se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

* omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,

* omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

* pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné; 

- od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

* dětí do dvou let věku,

* řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;

starosta


| | Nahoru  ↑