Nacházíte se zde: Úvod > investiční akce

Akce:

Oprava autobusových zastávek ......  foto 

Celková oprava 3ks autobusových zastávek včetně zpevněných ploch

Termín realizace: květen - červen 2014

Zhotovitel:   Pavel Slípek - Tesařství

                    Libor Halamiček – speciální stavební práce

 

financováno z obecního rozpočtu

Celkové náklady                            168 000,- Kč

 

Akce:
Oprava sálu Obecního domu........foto

Vybourání a zhotovení nového jeviště, kompletní výměna parket v sále, včetně podkladů a úpravy povrchu, kompletní výměna obkladů stěn a překladů, oprava a doplnění elektroinstalace, odhlučnění sálu od hospody přidáním druhých dveří, oprava omítek a vymalování sálu, dodávka a výměna 4 ks akumulačních kamen, instalace a dodávka dataprojektoru a promítacího plátna, dodávka a instalace ozvučení (reprobedny, zesilovač, mixážní pult, mikrofony)

Termín realizace: září 2013

Zhotovitel:  Severomoravská stavební společnost s.r.o

dotace SZIF     .......................................    544 500,- Kč

obecní rozpočet    ....................................  242 958,40 Kč

Celkové náklady                                            787 458,40

 

Akce:

Oprava místní komunikace včetně odvodnění ...... foto

Část:  p. Slípek J. - Zácha P. 

Termín realizace: červenec 2013

Zhotovitel:  Libor Halamíček, speciální stavební činnost

komunikace ...........................................   381 150,- Kč

odvodnění   ..........................................    131 890,- Kč

financováno z obecního rozpočtu

Celkové náklady                                            513 040,- Kč

 

Akce:

Chodník k Mateřské škole  ...... foto    

Celková oprava stávajícího chodníku kolem krajské komunikace k Mateřské škole

Termín realizace: červenec 2012

Zhotovitel:  Libor Halamiček – speciální stavební práce

financováno z Nadace OKD

Celkové náklady                                            150 000,- Kč  

 

Akce:

Rekonstrukce místní komunikace podél obecního úřadu......foto

Část:  obchod U Ivánku - krajská komunikace  

Termín realizace: 2012

Zhotovitel:  Pražské silniční a vodohospodářské stavby s.r.o.

komunikace ...........................................   1 525 340,- Kč

dotace MMR     .......................................    600 000,- Kč

vlastní zdroje    .......................................    925 340,- Kč

chodník   ...............................................    710 040,- Kč

dotace MSK  ............................................   530 000,- Kč

vlastní zdroje  .........................................    180 040,- Kč

Celkové náklady                                            2 235 380,- Kč  

 

Akce:

Opravy výtluku místních komunikací....foto

Část:  Bahená

Termín realizace: 2012

Zhotovitel: Lesostavby  s.r.o.

Opravy technologii Jetpatcher............................   55 680,- Kč

Část:  centrum obce

Termín realizace: 2012

Zhotovitel: Industrial Control, spol. s.r.o.

Opravy technologii Silkot         ...........................   23 400,- Kč

financováno z obecního rozpočtu

Celkové náklady                                           79 080,- Kč

 

Akce:

Rekonstrukce místní komunikace nad Vrbou

Celková rekonstrukce místní komunikace, včetně odvodnění, dešťové kanalizace a oprava stávající stoky

Část:  p. Syslo - p. Zácha

Termín realizace: 2011

Zhotovitel:  Ing. Jiří Vála, Brušperk

komunikace ...........................................   1 572 985,- Kč

dotace MSK     .......................................       500 000,- Kč

vlastní zdroje    .......................................    1 072 985,- Kč

Celkové náklady                                           1 572 985,- Kč

 

Akce:
Oprava povrchu místní komunikace včetně odvodnění

Část:  p. Mužný - p. Ivánek

Termín realizace: 2011

Zhotovitel:  Alpine Bau CZ s.r.o.

odvodnění bylo provedené svépomoci na vlastní náklady občanu bydlících  podél této komunikace

komunikace  .........................................    65 479,- Kč

Část: p. Dohnal - p. Mužný

Termín realizace: 2011

Zhotovitel:  Alpine Bau CZ s.r.o.

komunikace  .........................................    114 193,- Kč

financováno z obecního rozpočtu

Celkové náklady                                            179 672,- Kč  

 

Akce:
Výstavba místní komunikace u hasičárny

Výstavba místní komunikace, včetně podloží a zaměření

Termín realizace: 2011

Zhotovitel:  Alpine Bau CZ s.r.o.

Celkové náklady                                            74 662,- Kč

 

Akce:
Rekonstrukce a obnova kaple Navštívení P. Marie......foto

Výměna střešní krytiny, ošetření a oprava dřevěných části krovů, oprava omítky, nátěr omítky, oprava soklu a řims, výměná dešťových svodů

Termín realizace: 2011

Zhotovitel:  Severomoravská stavební společnost s.r.o

dotace SZIF     .......................................    888 984,- Kč

farnost - sbírky v kapli ............................    200 000,- Kč

obecní rozpočet    .....................................    96 328,- Kč

Celkové náklady                                            1 185 312,- Kč

Hodiny na věž kaple  - obecní rozpočet .........................  91 632,- Kč


Akce:
Sportovně rekreační areál - "Kuřín".....foto

Celková rekonstrukce stávající budovy a její rozšíření, zpevněné plochy, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně oplocení, rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště.

Termín realizace: 2009

Zhotovitel:  Severomoravská stavební společnost s.r.o

dotace SZIF     .......................................    8 438 943,- Kč

vrátka SZIF     .......................................     - 877 799,- Kč

celkem dotace SZIF ..........................    7 561 144,- Kč

vlastní zdroje    .......................................    1 463 084,- Kč

dorovnání vrátky     .................................    877 799  ,- Kč

celkem z vlastních zdrojů ..................    2 340 883,- Kč

 

Celkové náklady                                            9 902 027,- Kč


| | Nahoru  ↑