Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Kotlíkové dotace 2019

Kotlíkové dotace 2019

3. vlna Kotlíkových dotací (06.04.2019)

Kotlíkové dotace 2019

 

INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117. výzva Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací.

Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.

Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

Tepelné čerpadlo - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) - až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel - až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy

Prioritní oblasti - bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám - bonus až 20 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

Novou otopnou soustavu

Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

Projektovou dokumentaci

 

Kde a kdy můžete žádat
Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

Kontaktní údaje krajských úřadů: Kontakty na kraje
K dotazům ohledně kotlíkových dotací, můžete využít info e-mail: kotliky@sfzp.cz.
Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla: Seznam registrovaných kotlů / výrobků

 

Často kladené dotazy

KOTLÍKOVÁ PŮJČKA


| | Nahoru  ↑