Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > 17. listopad 1989

17. listopad 1989

32. výročí (17.11.2021)

 

Vážení a milí spoluobčané,

17.listopadu si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii, a v letošním roce především třicáté druhé výročí začátku sametové revoluce. Myslím, že tento den si zaslouží i malou vzpomínku a zamýšlení nad tím co nám tyto události před dvaatřiceti léty přinesly. Je bezpochyby, že dnes můžeme žít ve svobodné demokratické společnosti, každý má právo veřejně projevovat své názory a myšlenky, naše děti mohou studovat, získávat zkušeností a vědomosti na zahraničních školách a všichni můžeme cestovat po celém světě. Otevřela se nám možnost podnikání a organizování se v různých spolcích, politických stranách a sdruženích, máme svobodu politického a náboženského vyznání. Založily se charitativní a dobročinné organizace, které pomáhají slabším. Za tu dobu se událo hodně ať už v osobním, či pracovním životě každého z nás, v ochraně soukromého vlastnictví, životním prostředí a dalších odvětvích naších životů. Uvědomme si, že demokracie není jen o naších možnostech, naší svobodě, ale také o vzájemné toleranci, zodpovědnosti, respektování názoru jiných. Je jen na nás, jak budeme s naši nabytou svobodou zacházet, jak se budeme k sobě navzájem chovat, vzájemně se respektovat a jak si budeme vážit výdobytků současné doby. Užívejme si svobody, a važme si toho, že můžeme nahlas říct svůj názor a myšlenku. Nezneužívejme toho k remcání, ponižování a znevažování práce jiných. Neurážejme a respektujme názory ostatních, mají na to stejné právo. Važme toho, že můžeme žít beze strachu ve svobodné zemi uprostřed Evropy i v tak malé obci jako je Lhotka společně se svými blízkými a přáteli a čiňme tak, aby si svobody mohly užívat i naše děti a další generace. Zdeněk Kubala, starosta

 

 


| | Nahoru  ↑