Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření

Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření

vysoce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka) - ohnisko v Kunčicích pod Ondřejníkem (02.01.2023)

 

Upozornění pro chovatele drůbeže a ostatních chovných ptáků.

Obec Lhotka je z důvodu výskytu ptačí chřipky, zařazena do pásma dozoru a platí pro ni Nařízení Statní veterinární správy pro uzavřené pásmo, kdy se chovatelům ptáku nařizuje dodržovat opatření dle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení: f1417_narizeni-svs.pdf (obec-lhotka.eu)


Chovatel je povinen poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 9.1.2023

a.Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)

b. Adresa (sídlo) chovatele

c. Kontaktní osoba

d. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)

e. Adresa místa chovu ptáků

f. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora…)

g. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie: i. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky) ii. Vodní (husy, kachny) iii. Ostatní (pštros, pávi) iv. Holubi v. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní)

vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení a jeho odevzdáním na obecním úřadě do 9.1. 2023

Sčítací list odevzdejte osobně na obecním úřadě, můžete vhodit i do hnědé schránky u vchodu na úřad, případně zašlete e-mailem na info@obec-lhotka.eu 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
b) 2 000 000 Kč, je-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Přílohy

Pro zobrazení souborů ve formátu PDF je zapotřebí nainstalovat Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout na webové stránce Slunečnice.


| | Nahoru  ↑