Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Podpora z Programu může místním podnikatelům pomoci a tím přispět k rozvoji celé obce

Podpora z Programu může místním podnikatelům pomoci a tím přispět k rozvoji celé obce

Možnosti podpory podnikání a cestovního ruchu v obcích do 2.000 obyvatel, kterou i v roce 2012 poskytuje formou dotací Program rozvoje venkova. (10.04.2012)

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

rádi bychom Vás a Vaším prostřednictvím občany obce informovali o možnostech podpory podnikání a cestovního ruchu v obcích do 2.000 obyvatel, kterou i v roce 2012 poskytuje formou dotací Program rozvoje venkova.

Jednotlivé oblasti, ve kterých je letos podporu možné získat, jsou přehledně uvedeny v příloze. Budeme Vám vděčni, pokud tuto zprávu přepošlete občanům Vaší obce, které by mohla zaujmout a být jim prospěšná, příp. zveřejníte na úřední desce obce apod.

Věříme, že podpora z Programu může místním podnikatelům pomoci a tím přispět k rozvoji celé obce.

Děkujeme Vám za čas věnovaný přečtení této aktuality a za Vaši spolupráci; v případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem,
Jan Kučera

---
Mgr. Jan Kučera
jednatel
 
+420 734 502 552
jan.kucera@skandor.eu
 
www.skandor.eu

Program rozvoje venkova 2012

Podpora podnikání v
obcích
do 2.000 obyvatel

Podnikatelé mimo zemědělství

Lze získat 50%
-
60% dotaci na pořízení strojů, techniky a technologií, rekonstrukci či výstavbu budov.
Příjemcem dotace mohou být podniky, které se nevěnují zemědělské prvovýrobě, mají méně než 10
zaměstnanců a dotovaný majetek je využíván v provozovně um
ístěné v obci do 2.000 obyvatel.

Cestovní ruch a agroturistika

Dotací 40% - 60% jsou podporovány projekty, jejichž cílem je nová v
ýstavba nebo modernizace
stávajících turistických ubytovacích zařízení v obcích do 2.000 obyvatel a související infrastruktury pro cestovní ruch

sportovní zařízení, půjčovny sportovního vybavení, wellness, stravovací zázemí a další,
stejně jako tvorba a
obnova pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských a dalších tematických
stezek.

Lesní hospodářství a zpracování dřeva

50% dotaci je možné získat na nákup lesnické techniky, strojů pro práci v lese a technologií pro zpracování dřeva (pilařské
a ostatní dřevozpracující provozy);
až 100% dotace je k dispozici na budování
a rekonstrukce lesních cest a ostatních objektů hospodářské infrastruktury v lesích, obnovu lesů po
kalamitách a podporu společenské funkce lesů. Zvláště jsou podporovány projekty na využití a
zpracování odpadní biomasy, nejen pro energetické účely.


 Zahájení činnosti mladých zemědělců


Začínající zemědělští podnikatelé do 40 let věku na celém území ČR mohou získat dotaci 1 mil. Kč na investice související se zahájením a rozvojem své podnikatelské činnosti.

 
Veškeré podrobnější informace
, termíny pro podávání žádostí
a příklady projektů, kterým byla dotace dříve schválena, získáte
na www.skandor.eu, tel. č. 734 502 552
nebo emailové adrese
info@skandor.eu.


| | Nahoru  ↑