Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > článek revize spalinových cest

článek revize spalinových cest

revize spalinové cesty-nemůže provádět osoba, která je pouze kominíkem, ale zároveň ... viz. § 5 odst. 1 NV 91/2010 Sb. (28.02.2012)

Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají a s nimi rostou i účty za teplo. Stále více domácností se proto vrací k topení tuhými palivy. Moderní trendem se stala instalace krbových vložek a kamen. V počátku letošního roku byl nárůst tohoto typu vytápění ještě více umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo i nebezpečí vzniku požárů.

            Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu) do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví tj. kominík.

Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při celoročním provozu 3x ročně a při sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na odborníky - kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.

 Dále je povinností majitele nemovitosti u spotřebičů na pevná paliva zajistit kontrolu spalinové cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.

Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky kominíky!  

Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba, za období od 1.11.2009 do 28.2.2010 došlo k osmi požárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu, či kouřovodu,  za stejné období na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k 12 požárům a  od 1.11.2011 do 16.2.2012 došlo k 19 požárům, kdy příčinou byl špatný stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace krbu. Bohužel tyto čísla nám jasně ukazují vzrůstající tendenci.

Rovněž při instalaci a provozování krbových vložek a kamen je nutné dodržovat zásady požární ochrany, protože špatně instalovaný krb může být zvlášť v dřevostavbách velmi nebezpečný. Bezpečné zásady pro navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným ohništěm jsou uvedeny jak v návodech výrobců, tak např. v ČSN 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.

Že se nevyplatí dodržování zásad požární ochrany podceňovat, dokládají i následující příklady požáru. Dne 1.2.2012 cca v 02:00 hod došlo k požáru rodinného domu ve Frýdlantu Nové Dědině, kdy tento dům byl požárem zcela zničen a majiteli vznikla škoda 2.500.000,- Kč. Příčinou požáru byla prasklina v komínovém plášti. K dalšímu požáru, kde se škoda vyšplhala na 2.500.000  Kč,- vyjížděli hasiči do Rychaltic dne 1.2.2012 cca ve 12.00 hod. Příčina požáru bylo špatné napojení kouřovodu do komínového tělesa.

nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
vrchní inspektor PO
Pavlíkova 2264
738 01 Frýdek-Místek
 
tel.: +420 950 720 128
tel.: +420 950 720 111 (sekretariát)
fax.: +420 950 720 119
email: dalibor.kubatka@hzsmsk.cz

| | Nahoru  ↑