Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > UPOZORNĚNÍ !!! - Zabezpečte si své pobíhající psy

UPOZORNĚNÍ !!! - Zabezpečte si své pobíhající psy

Zabezpečte prosím své psy a neporušujte zákon (20.02.2013)

 

POZNÁTE SVÉ PSY?

 

UPOZORNĚNÍ !!!!!!

 

Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují  po veřejných prostranstvích, ohrožují  a  obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují   veřejné prostranství i soukromé majetky.

 Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali  zákon na ochranu zvířat proti týráni.

Kdo nezajisti zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona   přestupku.

Za tento přestupek lze dle téhož zákona odstavce 10, písmeno c) uložit pokutu do výše 50 000Kč.

Majitelé  těchto psů také porušuji obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 , kterou se stanovují   pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství  v obci Lhotka.

Dále se dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

Za tento přestupek lze dle §47odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000Kč.

Tyto přestupky  řeší Magistrát města Frýdku-Místku, který má na starosti přestupkovou agendu naší obce.

Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitele těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný  a  bezpečný  pohyb  na všech veřejných prostranstvích, které nejsou znečištěny výkaly těchto psů.

 

POZNÁTE SVÉ PSY?


| | Nahoru  ↑