Nacházíte se zde: Úvod > Obecní úřad

Obecní úřad Lhotka

1. Název

Lhotka pod Ondřejníkem

katastrální území "Lhotka u Frýdku - Místku"

2. Důvod a způsob založení

Obec Lhotka pod Ondřejníkem vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí:

  • Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace

4. Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

5. Bankovní spojení

1690539349/0800 - Česká spořitelna a.s.

6. IČ

IČ 00296864

7. DIČ

DIČ CZ00296864

8. Dokumenty

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

  1. do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
  2. do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

  1. ústně na Obecním úřadě Lhotka pod Ondřejníkem v úředních hodinách
  2. písemně poštou na adresu:
    Obecní úřad Lhotka, Lhotka 89, PSČ 739 47, Lhotka
  3. elektronicky na email info@obec-lhotka.eu nebo pomocí formuláře v záložce Kontakty

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci Kontakty.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12. Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete v sekci Formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na na portálu Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy: 

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky (odkazy vedou na weby jiných institucí):

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie:

-černobíle A4 jednostranně-2,50 Kč , oboustranně-3,50 Kč

-černobíle A3 jednostranně-5,00 Kč, oboustranně- 6,00 Kč

cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

disketa 10,00 Kč, CD disk 50,00 Kč

cena počítačového výstupu je ji informace poskytována formou počítačového tisku:

černobíle A4 -1,00 Kč, barevně A4 - 2,50 Kč

je-li informace na vyžádání zaslána poštou- dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady-přesáhne-li doba vyhledávání a zpracování 1 hod.činní za každou další započatou hodinu -144 Kč

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2019

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2020

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2021

 

 

 


| | Nahoru  ↑