Nacházíte se zde: Úvod > Obecní úřad

Obecní úřad Lhotka

1. Název

Lhotka pod Ondřejníkem

katastrální území "Lhotka u Frýdku - Místku"

2. Důvod a způsob založení

Obec Lhotka pod Ondřejníkem vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí:

  • Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace

4. Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

5. Bankovní spojení

1690539349/0800 - Česká spořitelna a.s.

6. IČ

IČ 00296864

7. DIČ

DIČ CZ00296864

8. Dokumenty

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

  1. do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
  2. do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

  1. ústně na Obecním úřadě Lhotka pod Ondřejníkem v úředních hodinách
  2. písemně poštou na adresu:
    Obecní úřad Lhotka, Lhotka 89, PSČ 739 47, Lhotka
  3. elektronicky na email info@obec-lhotka.eu nebo pomocí formuláře v záložce Kontakty

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci Kontakty.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12. Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete v sekci Formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na na portálu Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy: 

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky (odkazy vedou na weby jiných institucí):

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie:

-černobíle A4 jednostranně-2,50 Kč , oboustranně-3,50 Kč

-černobíle A3 jednostranně-5,00 Kč, oboustranně- 6,00 Kč

cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

disketa 10,00 Kč, CD disk 50,00 Kč

cena počítačového výstupu je ji informace poskytována formou počítačového tisku:

černobíle A4 -1,00 Kč, barevně A4 - 2,50 Kč

je-li informace na vyžádání zaslána poštou- dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady-přesáhne-li doba vyhledávání a zpracování 1 hod.činní za každou další započatou hodinu -144 Kč

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zprávy

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2019

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2020

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2021

pdfVýroční zpráva obce Lhotka 2022

 


 

 

 


| | Nahoru  ↑