Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Obnova venkovního areálu sportoviště

Obnova venkovního areálu sportoviště

programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 (12.12.2019)

Obnova venkovního areálu sportoviště

 

Obnova venkovního areálu sportoviště

 

V letošním roce byl realizován projekt „Obnova areálu sportoviště ve Lhotce“, který zahrnoval celkovou obnovu velmi oblíbeného venkovního areálu sportoviště. Areál sportoviště ve Lhotce je již několik desetiletí místem setkávání nejen občanů Lhotky všech věkových kategorií. V areálu se pořádají několikrát ročně převážně sportovní, ale i společenské a kulturní akce. Bohužel vlivem času bylo z bezpečnostních důvodu bylo nutné přistoupit k celkové obnově venkovního areálu. Byly vyměněné venkovní lavičky a stoly v počtu 10 sad za nové a byla provedená celková obnova stávajícího zchátralého prodejního stánku, kdy bylo zhotovené kompletní opláštění, vyměněná podlaha, střecha a ztrouchnivělé části konstrukce. Prodejní stánek byl opatřen nátěrem proti škůdcům a novou lazurou. Dalším objektem, který prošel byl stávající altánek o velikosti 3x5m, který se z důvodu přístavby hlavní budovy sportoviště ocitl na nevyhovujícím místě pro své bývalé určení. Altánek byl zrekonstruován na druhý stánek pro občerstvení a v zimním období bude sloužit pro uskladnění přenosných stolů a laviček. Rekonstrukce bývalého altánu spočívala v celkovém opláštění, osazení vstupních dveří, prodejních oken a výměny zchátralého zastřešení. Součásti obnovy areálu byla i výstavba nového altánu o velikosti 5 x 8m, který slouží jako zastřešené posezení, nebo pódium pro kulturní programy. Dalším zařízením bylo osazení nových venkovních dřevěných WC (splachovacích kadibudek), každé o zastavěné ploše cca 2m2, napojených na stávající splaškový kanalizační řád hlavní budovy. Venkovní WC je využíváno při akcích pořádaných ve venkovním areálu sportoviště. V závěrečné fázi byly provedené drobné terénní úpravy na vyrovnání povrchu kolem zařízení areálu a osetí trávou. Plochy pod lavičkami a před stánky pro občerstvení jsou řešené jako vodopropustné podsypem kačírku. Obnovou byl areálu dodán jednotný vzhled a vznikla ucelená koncepce pro zkvalitnění úrovně při uskutečňování jednotlivých akcí. Po zdařené obnově areálu se výrazným způsobem zvýšila jeho návštěvnost a zájem o pořádání sportovních a společenských akcí. Významnou složkou projektu je i zvýšení bezpečností účastníků jednotlivých akcí. . Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje. Celkové náklady na projekt: 529 500,-Kč. Dotace z rozpočtu MSK ve výši 300 000,- Kč. Z rozpočtu obce: 229 500,- Kč. Celkově se dá akce hodnotit jako velmi zdařilá a díky finančnímu příspěvku Moravskoslezského kraje mohla být táto akce uskutečněná, za což mu patří veliké poděkování.

 

 

 

 

 

Přílohy

Pro zobrazení souborů ve formátu PDF je zapotřebí nainstalovat Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout na webové stránce Slunečnice.


| | Nahoru  ↑