Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Jak nakládat s odpadem

Jak nakládat s odpadem

v době koronavirové pandemie (19.03.2020)

 

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 a v karanténě ukládejte do plastových pytlů a po naplnění jej pevně zavažte. Po dobu karantény odpad netřiďte. Povrch pytle před vložením do popelnice nebo kontejneru dezinfikujte. V případě, že je odpad odkládán do pytle s tloušťkou méně než 0,2 mm, vložte pytel s odpadem ještě do dalšího pytle a teprve až ten vnější dezinfikovat. Dobře zavázané pytle vhazujte pouze do nádoby na směsný komunální odpad. V žádném případě neodkládejte tyto pytle mimo kontejnery (popelnice), abyste neohrozili zdraví pracovníků Frýdecké skládky a ostatních občanů. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou, popř. použít dezinfekční gel.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic v nakládání s odpady nemění a odpady jsou povinny třídit. 

Děkujeme za dodržování stanovených pravidel.

Více informací získáte na internetových stránkách společnosti Frýdecká skládka – www.frydeckaskladka.cz


| | Nahoru  ↑