Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

charakteristika a podmínky pro získání dotace EU pro podnikatele v obci do 2 000 obyvatel (30.03.2010)

Program rozvoje venkova

Dotace je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití. Realizací předloženého projektu (žádosti) vznikne funkční celek.

 

 

Název dotace

III. 1.3 PRV - podpora cestovního ruchu, záměr b) ubytování, sport

Výzva :

 červen  2010

Základní charakteristika:

Kdo může žádat (příjemci podpory)

 • fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
 • nebo podnikatelské subjekty, pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání žádosti o dotaci

Kolik lze získat na jeden projekt

 • dotace ve výši 60%  
 • min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč

Podniky v jakém odvětví (CZ-NACE) mohou žádat

 • zemědělské či nezemědělské podnikatelské subjekty

Jaké výdaje je možné podpořit
(způsobilé výdaje)

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
 • stroje a zařízení ( technologie )
 • výstavba či rekonstrukce objektů
 • technická a dopravní infrastruktura
 • vybavení ( PC, majetek atd. )
 • projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč

Ostatní podmínky projektu

 • žadatel může být malý, střední nebo velký podnik
 • realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
 • lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel )
 • u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví

 

 

 

Pro bližší informace kontaktujte regionálního projektového manažera:

 

+ 420 736 654 456

e-mail: akmodostrade@gmail.com


| | Nahoru  ↑