Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace >  Zpráva o rekonstrukci mostu v obci Lhotka

Zpráva o rekonstrukci mostu v obci Lhotka

Byla realizována rekonstrukce mostu, náklady stavby: 9 108 637,-Kč (08.02.2010)

 

Rekonstrukce mostu v obci Lhotka - ev.č.48410-2.

 

V tomto roce byla realizována rekonstrukce  mostu, spočívající v demolici starého a výstavbě nového mostu. K demolici mostu bylo přikročeno vzhledem k celkově špatnému stavu nosné konstrukce a opěr mostu. Tím byla snížena zatížitelnost mostu.

 

Investorem stavby byl Moravskoslezský kraj, zastoupený Správou silnic MKS. Náklady na rekonstrukci byly hrazeny z „Mostního projektu MKS".

Stavební povolení vydal Magistrát města Frýdek-Místek 25.2.2008.

Projektant:     Ing. Prokop Ivo, Borovská 1, Brno.

Zhotovitel:     ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.,Valašské Meziříčí

Náklady stavby:      9 108 637,-Kč vč. DPH.

Doba výstavby:       1.6.2009 - 2.10.2009.

 

Rekonstrukce probíhala bez uzavírky cesty s využitím mostního provizoria, vedeného nad původní konstrukci mostu.

Nový most byl postaven jako monolitický rám s délkou přemostění 4,87m, je vybaven mostními křídly a opěrnými zdmi. Tento druh mostu nevyžaduje pozdější údržbu.Spodní stavbu tvoří železobetonové rámové stojky (opěry), nosnou konstrukci tvoří monolitická rámová příčel.

Normální zatížitelnost nového mostu je 32t, je navržen pro převedení stoleté vody, je vybaven ocelovým zábradlím.

Součásti stavby bylo i provedení úpravy koryta a břehu potoka na obou stranách mostu z přírodního říčního materiálu. Břehové svahy byly zpevněny kamennou dlažbou do betonu. Dále byla provedena rekonstrukce chodníků přiléhajících k mostu, odvodnění komunikace pomocí vpustí a na závěr byl položen nový živičný povrch.


| | Nahoru  ↑