Obec Lhotka pod Ondřejníkem - Úřední deska https://www.obec-lhotka.eu/doc/uredni-deska/ cs Sun, 17 Nov 19 15:47:55 +0100 ObecCMS 1.0 info@obec-lhotka.eu info@obec-lhotka.eu Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 5/2019 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-5-2019/ o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Thu, 14 Nov 2019 15:20:41 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-5-2019/ Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 4/2019 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-4-2019/ o místním poplatku ze vstupného Thu, 14 Nov 2019 15:17:56 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-4-2019/ Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 3/2019 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-3-2019/ o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Thu, 14 Nov 2019 15:16:18 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-3-2019/ Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 2/2019 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-2-2019/ o místním poplatku ze psů Thu, 14 Nov 2019 15:14:05 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-2-2019/ Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 1/2019 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-1-2019/ o místním poplatku z pobytu Thu, 14 Nov 2019 15:12:03 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/OZV-1-2019/ Frýdlantsko-Beskydy výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu https://www.obec-lhotka.eu/vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu/ sestavený k 10/2019 Mon, 11 Nov 2019 15:33:47 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu/ Státní pozemkový úřad https://www.obec-lhotka.eu/statni-pozemkovy-urad-rozhodnuti/ Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv Mon, 11 Nov 2019 12:47:32 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/statni-pozemkovy-urad-rozhodnuti/ Veřejná vyhláška-rozhodnutí https://www.obec-lhotka.eu/verejna-vyhlaska-rozhodnuti/ monitoring rysa ostrovida a medvěda hnědého v MSK Fri, 08 Nov 2019 10:32:12 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/verejna-vyhlaska-rozhodnuti/ Obec Lhotka - rozpočtové opatření č. 7 https://www.obec-lhotka.eu/o-lhotka-rozpocto-opatr-c7-2019/ na rok 2019 Tue, 05 Nov 2019 12:47:30 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/o-lhotka-rozpocto-opatr-c7-2019/ Informace obecního úřadu o veřejném zasedání obecního zastupitelstva https://www.obec-lhotka.eu/info-ou-verejne-zastupitelstvo-listopad-2019/ dne 13. 11. 2019 v 18.00 hod v kanceláři starosty Tue, 05 Nov 2019 08:47:17 GMT+1 https://www.obec-lhotka.eu/info-ou-verejne-zastupitelstvo-listopad-2019/