Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Setkání se studenty VŠB TU Ostrava

Setkání se studenty VŠB TU Ostrava

na téma „Lhotka očima studentů“ (25.04.2022)

Ve čtvrtek 21. dubna proběhla v sále Obecního domu beseda se studenty VŠB TU Ostrava na téma „Lhotka očima studentů“. Sedm dvojic studentů prezentovalo své práce, ve kterých se zaměřili na možnosti budoucího prostorového využití části obce v okolí bývalého kravína. Samotné veřejné prezentaci předcházel průzkum a obhlídka obce studenty a následný diagnostický workshop v budově kravína. Cílem workshopu bylo provést různá měření, zkoušky, sondy a získat tak co nejvíce informací o technickém stavu budovy. Diagnostika budovy byla vyhodnocena studenty na pracovištích VŠB TU Ostrava pod vedením odborných pracovníků školy a jejich výsledky, spolu s informacemi získanými při rekognoskaci obce, sloužily jako podklad pro vypracování prezentovaných prací studentů. Besedy se zúčastnil poměrně vysoký počet občanů a bylo vidět, že je předvedené projekty zaujaly. Po prezentacích proběhla bohatá diskuse mezi účastníky besedy. Studenty potěšila vysoká účast veřejnosti, ale hlavně to, že se většina jejích účastníků zapojila do následné diskuze. Byli moc rádi za zpětnou vazbu, připomínky a další podněty k jejich projektům, což je pro ně cennou zkušeností pro jejich další práci. Získané informace se budou snažit zapracovat do svých projektů, se kterými se budou prezentovat při školní soutěži a předpokládáme, že budou poskytnuté k ohodnocení i vám občanům Lhotky. O tom, že beseda byla zajímavá svědčí i to, že ještě dlouho po ukončení besedy se diskutovalo u piva a občerstvení, které pro tuto akci připravili zaměstnanci úřadu. Studentské práce ukázaly, že i u nás ve Lhotce máme potenciál pro další rozvoj obce, a že nevzhledná zemědělská stavba nemusí navěky hyzdit tuto určitě zajímavou lokalitu. Studenti i zastupitelé obce děkují všem, kteří se této akce zúčastnili, poskytli studentům cenné informace a dali najevo, že je budoucnost obce zajímá.

Přílohy

Pro zobrazení souborů ve formátu PDF je zapotřebí nainstalovat Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout na webové stránce Slunečnice.


| | Nahoru  ↑