Nacházíte se zde: Úvod > Obec Lhotka > Spolky a kluby

Spolky a kluby

TJ Sokol Lhotka

TJ Sokol byla ve Lhotce založena v roce 1952 a začínalo se oddílem volejbalu. Podle nových právních předpisů byla TJ zaregistrována v roce 1995 jako občanské sdružení a současné době má 30 členů. Hlavní činností je stolní tenis muži, účast v okresní soutěži-3.A, jedno třináctičlenné družstvo.

Pro veřejnost pořádá pouťové a krmášové turnaje ve fotbalu, přes zimu sálový fotbal v tělocvičně. Dále jarní a podzimní turnaj dvojic v nohejbalu a od jara do podzimu se nohejbal v neděli dopoledne. Každoročně pořádá vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované a registrované hráče, pro muže, děti a ženy. Spolu s klubem žen každoročně pořádá ples s různou tématikou.

V neposlední řadě finančně přispívá na dětský karneval, dětský den a mikulášskou besídku.

Klub Žen

Český svaz žen ve Lhotce byl založen v roce 1973 s počtem 18 žen. Již v roce 1977 byl stav členek 56. Český svaz žen se podílel na rozkvětu obce. Pořádal různé zábavy, letní večer, zájezdy do divadla, táboráky, dětské dny a plesy. Staral se o veřejné záhonky. V roce 1994 se přejmenoval na Klub žen Lhotka a počet členek klesl na 40.

V současné době pořádá Klub žen ples ve spolupráci s TJ Sokol Dětský den, Den matek, zájezdy, Dětský maškarní ples, přispívá na mikulášskou besídku. Od roku 1995 je spolupořadatel Sochových národopisných slavností. V současné době v klubu pracuje 54 členek.

Cvičení pro ženy a dívky

Cvičení pro ženy a dívky vzniklo v roce 1998. Cvičí se jednou týdně ve středu ve škole. Střídají se různé styly, jak pomalé - powerjoga, pilates, cvičení s míči, tak rychlejší - aerobic, cvičení na stepech, body styling.

Dvakrát ročně se jezdí na dvoudenní cvičebně rehabilitační pobyt. Kromě cvičení spolupořádá Dětský den, Drakiádu, Světluškový průvod, Vánoční výšlap na Ondřejník a připravuje taneční vystoupení a plesy. Od června do září hrajeme volejbal na hřišti ve Lhotce.

Sbor dobrovolných hasičů

Hasičárna - slavnostní otevření
Hasičárna - slavnostní otevření

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotce byl založen 26. 6. 1922. Od samého založení se staral jak o požární prevenci v obci tak i o kulturní a sportovní vyžití občanů Lhotky. K dnešnímu dni má sbor 59 členů. Každoročně pořádá Hasičský ples a soutěž v požárním útoku „O putovní pohár obce Lhotka". Zabývá se také prací s mládeží. SDH reprezentuje svou obec na hasičských soutěžích v okolí, kde jak družstvo mužů, tak i nově založené družstvo žen, dosahuje velice kvalitních výsledků.

Za zmínku stojí druhé místo v 1. ročníku Beskydské ligy hasičských pohárových soutěží. Od počátku roku 2008 sbor pracuje v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. Přispívá na Dětský den, Mikulášskou besídku, Dětský karneval.

Další informace na stránkách hasičského sboru http://sdh-lhotka.cz/

Klub Seniorů

Klub důchodců při obecním úřadě byl založen 15. 7. 1994. Na ustavující schůzi bylo přítomno 60 občanů důchodového věku. Změna názvu Klubu důchodců na Klub semiorů proběhla v roce 2004.

V současné době má klub 58 členů, pro které pořádá spoustu akcí, jako je smažení vaječiny, mikulášskou nadílku, pěší výšlapy, navštěvuje jubilanty a nemocné členy klubu. Pro členy ale i pro veřejnost každoročně pořádá Krmášovou zábavu a Přátelský večírek.

 

Soubor PILKY Lhotka

Soubor PILKY Lhotka
Soubor PILKY Lhotka

Národopisnou skupinu založil v roce 1936 pan Vincenc Socha společně s členy hasičského sboru. Po válce se změnila na národopisný soubor PILKY, uměleckým vedoucím byl V. Socha, sběratel tanců a písní, který objevoval prastaré zvyky a obyčeje našeho kraje. Soubor vystupoval na různých místech v republice, účinkoval i v ostravském rozhlase a pravidelně vystupoval ve Strážnici.

Činnost byla ukončena úmrtím pana Sochy (1903 - 1970). V roce 1995 byla obnovena tradice národopisných slavností ve Lhotce a my se od té doby pravidelně scházíme, zpíváme a tancujeme.

Jsme soubor seniorů, šest tanečních párů, tři zpěvačky a 1 zpěvák, doprovází nás CM Janka Pustky. Program připravujeme ze sběrů V. Sochy a vytupujeme každý rok na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce. Účinkovali jsme v Rožnově p. R., ve Staré Vsi, Frenštátě p. R., ve Frýdku-Místku na MFF, v Polsku v Jasienici, v roce 2006 na MFF ve Strážnici, v roce 2008 na Bílé-Konečná a v Liptále na MFF. Dále účinkujeme na vánočních koncertech doma a při různých kulturních akcích ve Lhotce i okolí.

Myslivecký spolek

Myslivecký spolek ve Lhotce byl založen v r. 1993. Dnes má 12 členů a stará se o honitbu s výměrou 546 ha. Hlavní zvěří v honitbě je zvěř srnčí, jelení a černá. Z drobné zvěře je to zajíc, jehož stavy jsou stále nízké a proto se neloví. Hlavní náplní lhoteckých myslivců však není jen lov zvěře, ale starost o ni během celého roku: zajištění klidu v honitbě na jaře a v létě a hlavně přikrmování v době nouze - v zimě.

Myslivecký spolek se za 15 let své existence stal součástí obce a tak jako ostatní sdružení se účastní kulturních akcí, přispívá na mikulášskou besídku pro děti. Jednou ročně zajišťuje pohoštění formou guláše pro Honební společenstvo, tj. vlastníky pozemků ve Lhotce.

Pěvecký sbor Cantamus


| | Nahoru  ↑