Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Ukliďme Česko - ukliďme Lhotku 2019

Ukliďme Česko - ukliďme Lhotku 2019

Fotogalerie (08.04.2019)

Ukliďme Česko - ukliďme Lhotku 2019

Ukliďme Česko – ukliďme naší Lhotku

V sobotu 6. 4. 2019 se skupina 32 dobrovolníků zapojila do celostátní akce „Ukliďme svět - Ukliďme Česko“, která byla v obci publikována pod názvem „Ukliďme Česko – ukliďme naší Lhotku“.  Na rozdíl od loňského roku, kdy se do akce zapojilo 16 dobrovolníků, byla letošní účast o rovných 100% vyšší. Byť bylo počasí víc než nejisté, se skupina nejen Lhoťanů v níž bylo i osm dětí sešla před obecním úřadem, kde si všichni vyzvedli reflexní vesty, rukavice, pytle na sběr odpadů a od starosty obdrželi důležité organizační a bezpečnostní informace. Poté se rozešli po jednotlivých předem určených částech Lhotky sbírat odpadky, které se nacházely v různých zákoutích. Během dopoledne se podařilo hodně sesbíraného odpadu vytřídit a uložit do nádob na jednotlivých sběrných místech v obci, ale i tak se na Kuříně, kde bylo cílové sběrné místo nahromadilo cca 25 pytlů různorodého odpadu. Ještě by se našla nějaká místa (většinou na soukromých pozemcích), které by potřebovaly uklidit, ale oproti loňskému roku, kdy jsme obec uklízeli poprvé, se letos nasbíralo přibližně o jednu třetinu odpadu míň, je vidět, že je naše obec o poznání čistější. Za to patří poděkování nejen dobrovolníkům, kteří se zapojili do této akce, ale i těm, kteří dbají na to, aby byl v naši obci pořádek, neodhazuji odpadky, či nedopalky kolem sebe, uklízejí výkaly po svých psech a hlavně těm, kteří byť jsou byť jen na procházce, odhozené odpadky po jiných seberou a odnesou tam, kde patří. Věřte, že i takoví se ve Lhotce najdou a jsme za to rádi.  Před polednem jsme se všichni sešli na sportovišti, a jelikož nad námi smilovalo i počasí, rozdělali jsme oheň a společně jsme si opekli buřty, osvěžili se minerálkou nebo pivem a nechyběla ani dobrá zábava. Po poledni jsme se rozešli domů s pocitem, že jsme pro tu naši Lhotku udělali něco užitečného, aby se tady nám všem dobře žilo a mohli být na ní pyšní. Za to patří všem velké poděkování.

FOTOGALERIE


| | Nahoru  ↑