Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Upozornění

Upozornění

na možnost ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou. (30.01.2013)

Od 1. února 2013 bude možné na obecním úřadě vyřídit ověření pravosti podpisu (legalizace) a shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace).

 

Legalizace a vidimace
Ověřování shody podpisu nebo kopie na provádí na základě zák. č. 21/2006.
Legalizaci a vidimaci provádí obecní úřad jen v místě svého působení na katastru obce.
Nelze ji provést v jiném kat. území.

Legalizace:  Ověření podpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel osobně listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizaci se nepotvrzuje správnost, ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí po předložení platného dokladu tj. obč. průkazu popř. pasu a dokladu o tr. bydlišti.


Legalizace se neprovede, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo jde li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Vidimace:  Ověření listiny

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.


Nelze ověřit: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnka, geometrický plán, rys nebo technická kresba. Listina opatřena plastickým razítkem, nebo jsou-li na listině změny, doplňky vsuvky nebo škrty.

Cena za legalizaci je 30,00 Kč za jeden podpis. (dle zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka  5).

U vidimace 30,00 Kč za jednu stranu. (dle zák.č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka  4)


| | Nahoru  ↑