Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Upozornění obecního úřadu

Upozornění obecního úřadu

volně pobíhající psi (26.02.2021)

Upozornění obecního úřadu !!!
Opět upozorňujeme majitele psů, ať z řad místních občanů i návštěvníku naší obce, na zákaz volného pobíhání psů v obci. Opakovaně se vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru i „pod dozorem“ pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky.
Majitelé těchto psů také porušuji obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství v obci Lhotka. (Na veřejném prostranství je možný pohyb psů "pouze na vodítku". Fyzická osoba, která má pohyb psů na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem je povinná odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy.)
Děkujeme

| | Nahoru  ↑