Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Upozornění obecního úřadu

Upozornění obecního úřadu

na volně pobíhající psy (12.01.2021)

Upozornění obecního úřadu

 

Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru i „pod dozorem“ pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují   veřejné prostranství i soukromé majetky a nahánějí hospodářská zvířata na soukromých pozemcích a pastvinách.

 Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti týráni.

Kdo nezajisti zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odstavce 1 zákona č. 264/1992 Sb na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona   přestupku.

Za tento přestupek lze dle téhož zákona odstavce 10, písmeno c) uložit pokutu do výše 50 000Kč.

Majitelé těchto psů také porušuji obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 , kterou se stanovují   pravidla pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství v obci Lhotka. (Na veřejném prostranství je možný pohyb psů pouze na vodítku. Fyzická osoba, která má pohyb psů na veřejném prostranství pod kontrolou či dohleden je povinná odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy.)

Dále se dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích dopouští přestupku ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.

Za tento přestupek lze dle §47odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000Kč.

Tyto přestupky řeší Magistrát města Frýdku-Místku, který má na starosti přestupkovou agendu naší obce.

Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků a doufáme, že majitele těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích i soukromých pozemcích, které nejsou poškozené a znečištěné výkaly těchto psů.

 


| | Nahoru  ↑