Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Upozornění Obecního úřadu

Upozornění Obecního úřadu

Výzva k ořezu dřevin zasahujících do místních komunikací (13.07.2022)

Výzva k ořezu dřevin

Žádáme vlastníky stromů a keřů zasahujících do místních komunikací a veřejných prostranství, čímž zužují či snižují průchozí nebo průjezdní profil komunikací o ořez těchto dřevin. Ořez proveďte tak, aby větve nezasahovaly nad těleso komunikace ve výšce nižší než 4 m. Přerostlé větve znemožňují průjezd vozidlům svážejícím komunální a tříděný odpad, mohou způsobit poškození komunální techniky při práci či zkomplikovat příjezd vozů záchranného systému. Vlastníci pozemků, ze kterých takové stromy a keře rostou jsou povinni provádět jejich ořezy tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a škodám na projíždějících automobilech. Ořez proveďte v co nejkratším možném termínu tak, aby nebyl znemožněn příští vývoz komunálního odpadu. V případě, že vlastníci neprovedou ořezy, budou kolizní větve odstraněny v nezbytně nutném rozsahu pracovníky obce na náklady vlastníků stromů.  

Děkujeme za spolupráci.


| | Nahoru  ↑