Nacházíte se zde: Úvod > Vaše dotazy

Vaše dotazy

Přidat dotaz či komentář

Na anonymní dotazy memusí být odpovězeno

Pro osobní dotazy použijte kontaktní e-mailovou adresu info@obec-lhotka.eu, nebo formulář na stránce kontaktů, v dolní části. Odkaz níže:

Kontakty - Obec Lhotka pod Ondřejníkem (obec-lhotka.eu)

strana 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 6

Rajnochová (16.06.2022)

Dobrý den, dnes okolo 16-16.15hod. šla okolo mého pozemku slečna s bíločerným psem /ona ví která to je/ a toto mi zanechala jako poděkování že jsem jí neodpověděla na pozdrav takže at si to příjde uklidit nebo příště to bude mít přede dveřmi ona sama ..Nejsem nepřítel psů ale majitelů kteří si o svém mazlíkovovi neuklidi..Fota najdete na fb.obec LHotka.

Odpovídá: Zdeněk Kubala (27.06.2022)

Znečišťování veřejného prostranství psími výkaly je možné posuzovat jako přestupek proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: „Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství a zanedbá povinnost úklidu“. V případě projednání výše uvedeného přestupku ve správním řízení, které pro obec Lhotku provádí Magistrát města Frýdku – Místku, výše pokuty udělená správním orgánem činí až 20.000,- Kč. Bohužel obec Lhotka nemá Městskou policii, která by tyto přestupky hlídala, takže je to vše na zodpovědnosti majitelů psů, kteří by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale i pro své sousedy a spoluobčany.

Pavel (13.05.2022)

Dnes jsme si udělali výlet z Kozlovic do Lhotky , počasí přálo ale co mě vadilo bylo, že na turistický trase nás ohrozili nezopovědní motorkáři, kteří nás vylekali svou rychlou a bezohlednou jízdou,jinak výlet byl super.

Odpovídá: Zdeněk Kubala (27.06.2022)

Je mi líto znepříjemněni výletu, ale s motorkáři to je letitý, těžce řešitelný problém. Mnoho z nich nerespektuje žádná pravidla silničního provozu, ničí veřejné i soukromé majetky. Neuvědomují si, že polní cesty a lesní stezky užívají i jiní účastníci, včetně dětí a může kdykoliv dojít ke kolizi. Jsem rád, že se vám výlet líbil a věřím, že vás tento nepříjemný zážitek s motorkáři neodradí od dalších výletů a poznávání hezkých zákoutí Lhotky.

Dotaz (13.05.2022)

Bude ve Lhotce vítání občánků? Dekuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (13.05.2022)

Bude. Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@obec-lhotka.eu

dotaz (04.05.2022)

Dobrý den,
lze si prosím pronajmout hřiště na kuříně, které je oplocené a zamčené ? Děkuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (04.05.2022)

Dobrý den,
víceúčelové hřiště se pronajímá po dohodě se správcem na kterého jsou vedené kontakty na obecních stránkách v odkaze Sportovní areál, kde je umístěn také provozní řád a ceník pronájmu. V současné době je povrch hřiště v nevyhovujícím technickém stavu a je ho možné používat pouze na vlastní nebezpečí.

Jirka (31.03.2022)

Dobrý den,mám dotaz ohledně pokácení vzrostlých stromu okolo Sportovního arealu.Zda tam budou vysazeny mladé stromky.Snad nenechame zničit naší zelen,vždyt už tak ji ničí kurovec,tak proč ji ještě ničit více.
Děkuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (01.04.2022)

Dobrý den. Kácení stromů bylo provedeno z důvodu výstavby vodních nádrží R2 a R3 v rámci Realizace společných zařízení vzešlých z Pozemkových úprav v obci Lhotka. Investorem stavby těchto nádrží je Státní pozemkový úřad. Na tyto nádrže bylo vydáno stavební povolení 10.2.2022 a jejich výstavba by měla probíhat v letošním roce. Součásti projektu výstavby nádrží je i ozelenění a výsadba nových stromů. Více informaci můžu podat osobně na obecním úřadě.

Dotaz (07.10.2021)

Dobrý den,chci se zeptat kdy je v plánu oprava komunikace za byvalym kravínem.Tato komunikace je dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Odpovídá: Zdeněk Kubala (01.04.2022)

Dobrý den, na opravu této komunikace bylo vydáno stavební povolení dne 28.3.2022. Celková rekonstrukce komunikace od krajské komunikace až po hranici katastru Metylovice by měla být provedena v rámci „Realizace společných zařízení v k.ú. Lhotka u F-M – I. etapa, výstavba polních cest C7, C8 a C35“ Státním pozemkovým úřadem. Termín této stavby ještě není upřesněný. Záleží na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu. Z důvodu pozdního schválení státního rozpočtu to předpokládáme nebude v letošním roce, ale podle informací z Pozemkového úřadu je táto akce prioritou, kterou by rádi realizovali v co nejbližší době.

Dotaz (28.09.2021)

Dobry den, jak řeší obec to, ze někdo používá o víkendu nebo o svatku těžkou a hlučnost techniku při stavbě ?

Odpovídá: Zdeněk Kubala (01.10.2021)

Dobrý den
Obec má vydanou vyhlášku O regulaci hlučných činností, jejímž předmětem je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, soužitím mezi sousedy apod. Podle této vyhlášky je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznávaných dnech pracovního klidu po celý den veškerých prací spojených s užíváním hlučných zařízení a přístrojů. Jak všichni víme, při stavbě domu je potřeba využít pro určité práce převážně pěkného počasí, případně pracovní kapacitu firem provádějících práce. Nicméně vždy je potřeba dodržet literu vyhlášky, že svou činnosti nesmí narušit veřejný pořádek a především pokojné soužití mezi občany - sousedy. Proto je důležitá komunikace stavitele se všemi občany - sousedy, které svým konáním může obtěžovat. Samozřejmě, že porušení povinnosti stanovených vyhláškou lze postihovat jako přestupek.

Komposter (27.05.2021)

Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda neposkytujete občanům komposter k domu? Dekuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (28.05.2021)

Bohužel, v současné době kompostéry pro občany neposkytujeme.

občan (21.05.2021)

Ano, s tím máte pravdu, že vodárenská společnost přijde k milionovému majetku za pár korun, a to je opravdu špatně s tím, by měl stát něco dělat, ale bohužel k tomu nic nevede.

občan (17.05.2021)

Dobrý den, reaguji na poslední příspěvek ohledně kanalizace.
Uvádíte, že by bylo zadlužení obce na mnoho let, ale myslím, že toto je priorita i za podmínky zadlužení obce na mnoho let. Ceny stále stoupají, a za pár let již nebude cena 85mil Kč, ale např. 100mil Kč.

Odpovídá: Zdeněk Kubala (20.05.2021)

Dobrý den.
Určitě máte pravdu, ceny dolů asi nepůjdou. Nicméně zadlužit obec např. na dvacet let stavbou kanalizace, která bude třeba po pár letech odprodána za zlomek pořizovací ceny vodárenské společnosti, protože pro tak malou obec jako je Lhotka by byla správa a údržba kanalizace a ČOV technicky, profesně i ekonomicky náročná, asi nebude to správné řešení. Nehledě k tomu, že pro výši dotace má vliv i počet napojení jednotlivých rodinných domů. Vzhledem k tomu, že cca 20% rodinných domů má svou domovní ČOV, některé rodinné domy v odlehlé části obce nebudou mít možnost připojení na veřejnou kanalizaci bude těžké splnit tuto podmínku a dosáhnout na nejvyšší možnou dotaci. Současně se stavbou kanalizace je třeba počítat s následnou opravou většiny obecních komunikací, které by byly stavbou dotčené a v neposlední řadě bude nutné použít i některé pozemky v soukromém vlastnictví pro vedení kanalizačního řádů. Tak velké investiční akci jako je stavba kanalizace, by měla proběhnout veřejná diskuse, která je plánována při veřejném představení Studie nakládání s odpadními vodami v obci. Pro obecní zastupitelstvo je řešení nakládání s odpadními vodami stále prioritou, hledáme způsob vyřešení tohoto problému a věříme, že naši i zákonodárci jednou prozřou a pomůžou malým obcím s profinancování stavby kanalizace ve výši 95 až 100%. Případně jak je to v některých vyspělých zemích finančně podpoří vodárenské společnosti, které by kanalizaci v malých obcích vybudovaly a spravovaly samy ze svých zisků. Je to trošku špatně, když obec mnoho let splácí úvěr za vybudování kanalizace, kterou spravuje někdo jiný a účtuje si i zisk ze stočného.


| | Nahoru  ↑