Nacházíte se zde: Úvod > Vaše dotazy

Vaše dotazy

Přidat dotaz či komentář

 

strana 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 6

Dotaz (07.10.2021)

Dobrý den,chci se zeptat kdy je v plánu oprava komunikace za byvalym kravínem.Tato komunikace je dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

Dotaz (28.09.2021)

Dobry den, jak řeší obec to, ze někdo používá o víkendu nebo o svatku těžkou a hlučnost techniku při stavbě ?

Odpovídá: Zdeněk Kubala (01.10.2021)

Dobrý den
Obec má vydanou vyhlášku O regulaci hlučných činností, jejímž předmětem je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, soužitím mezi sousedy apod. Podle této vyhlášky je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznávaných dnech pracovního klidu po celý den veškerých prací spojených s užíváním hlučných zařízení a přístrojů. Jak všichni víme, při stavbě domu je potřeba využít pro určité práce převážně pěkného počasí, případně pracovní kapacitu firem provádějících práce. Nicméně vždy je potřeba dodržet literu vyhlášky, že svou činnosti nesmí narušit veřejný pořádek a především pokojné soužití mezi občany - sousedy. Proto je důležitá komunikace stavitele se všemi občany - sousedy, které svým konáním může obtěžovat. Samozřejmě, že porušení povinnosti stanovených vyhláškou lze postihovat jako přestupek.

Komposter (27.05.2021)

Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda neposkytujete občanům komposter k domu? Dekuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (28.05.2021)

Bohužel, v současné době kompostéry pro občany neposkytujeme.

občan (21.05.2021)

Ano, s tím máte pravdu, že vodárenská společnost přijde k milionovému majetku za pár korun, a to je opravdu špatně s tím, by měl stát něco dělat, ale bohužel k tomu nic nevede.

občan (17.05.2021)

Dobrý den, reaguji na poslední příspěvek ohledně kanalizace.
Uvádíte, že by bylo zadlužení obce na mnoho let, ale myslím, že toto je priorita i za podmínky zadlužení obce na mnoho let. Ceny stále stoupají, a za pár let již nebude cena 85mil Kč, ale např. 100mil Kč.

Odpovídá: Zdeněk Kubala (20.05.2021)

Dobrý den.
Určitě máte pravdu, ceny dolů asi nepůjdou. Nicméně zadlužit obec např. na dvacet let stavbou kanalizace, která bude třeba po pár letech odprodána za zlomek pořizovací ceny vodárenské společnosti, protože pro tak malou obec jako je Lhotka by byla správa a údržba kanalizace a ČOV technicky, profesně i ekonomicky náročná, asi nebude to správné řešení. Nehledě k tomu, že pro výši dotace má vliv i počet napojení jednotlivých rodinných domů. Vzhledem k tomu, že cca 20% rodinných domů má svou domovní ČOV, některé rodinné domy v odlehlé části obce nebudou mít možnost připojení na veřejnou kanalizaci bude těžké splnit tuto podmínku a dosáhnout na nejvyšší možnou dotaci. Současně se stavbou kanalizace je třeba počítat s následnou opravou většiny obecních komunikací, které by byly stavbou dotčené a v neposlední řadě bude nutné použít i některé pozemky v soukromém vlastnictví pro vedení kanalizačního řádů. Tak velké investiční akci jako je stavba kanalizace, by měla proběhnout veřejná diskuse, která je plánována při veřejném představení Studie nakládání s odpadními vodami v obci. Pro obecní zastupitelstvo je řešení nakládání s odpadními vodami stále prioritou, hledáme způsob vyřešení tohoto problému a věříme, že naši i zákonodárci jednou prozřou a pomůžou malým obcím s profinancování stavby kanalizace ve výši 95 až 100%. Případně jak je to v některých vyspělých zemích finančně podpoří vodárenské společnosti, které by kanalizaci v malých obcích vybudovaly a spravovaly samy ze svých zisků. Je to trošku špatně, když obec mnoho let splácí úvěr za vybudování kanalizace, kterou spravuje někdo jiný a účtuje si i zisk ze stočného.

Obcan (17.05.2021)

Dobry den.
Prosim o info zda obec počita v dohledne době s kanalizaci pripadne v jakem casovem horizontu. Dekuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (17.05.2021)

Dobrý den.
I když je stále řešení likvidace odpadních vod v obci jednou z priorit obecního zastupitelstva, tak vzhledem k velmi vysoké finanční náročnosti se s budováním veřejné kanalizace v nejbližší době nepočítá. Samozřejmě i nadále hledáme možnosti a způsob řešení tohoto problému, hlavně co se týká profinancování výstavby. V minulém roce byla za přispění dotace Moravskoslezského kraje vypracovaná Studie nakládání s odpadními vodami na území obce. Z této studie vyplynuly dvě možné varianty odkanalizování, nicméně cena je u každé varianty přibližně stejná a to 85 mil. Kč. Cena projektových dokumentací pro DUR, DSP, DPS podle studie vychází cca na 3,8 mil. Kč. I při získání dotace na kanalizaci ve výši cca 80% by bylo zadlužení obce na mnoho let. Předpokládáme, že až nastane příhodná situace, bude studie odkanalizování veřejně prezentována.

občan Lhotky (04.05.2021)

Dobrý den, můžete prosím informovat občany komu a za kolik byl prodám obecní traktor? Na stránkách tato informace není. Děkuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (04.05.2021)

Dobrý den,
předpokládám, že máte na mysli traktor VIVID 400 pořízený v roce 2005 na který byl na základě usnesení Zastupitelstva obce Lhotka č.22/2021 ze dne 1.3.2021 zveřejněn záměr prodeje movitého nepotřebného majetku.
Tento traktor byl prodán zájemci, který podal do výběrového řízení nejvyšší nabídkovou cenu a to 86 600,-Kč.

Pavel (08.02.2021)

Dobrý den, proč obecní traktor nerozhrnuje brzo ráno všechny cesty, ale jen centrum? Děkuji

Odpovídá: Zdeněk Kubala (09.02.2021)

Dobrý den.
Obecní zaměstnanec při nočním sněžení vyjíždí s traktorem v brzkých ranních hodinách. Zimní údržba, jako rozhrnování a posyp se provádí nejdřív na místních komunikacích a chodnících v centru obce, které jsou nejvíce využívané k cestě do práce, zásobování obchodu, výjezdu požární techniky, příjezdu a přístupu ke školce a autobusovým zastávkám atd. Bohužel tuto práci většinou ztěžují odstavená auta kolem místních komunikací, tak se na vedlejší komunikace dostane často až v pozdějších hodinách. Pokud je komunikace ve stavu, že nemůžete projet a nutně potřebujete, můžete zavolat na obecní úřad a pokusíme se údržbu daného úseku řešit operativně.

Sdělení (18.01.2021)

Dobrý den,

včera jsme viděli zase pohybovat se po Lhotce bílého psa, na kterého jsme již několikrát upozorňovali, že se po Lhotce pohybuje, kdy majitel slíbil zajistit plot, aby pes neutíkal. Nejspíš se tak nepodařilo.

Dotaz (17.12.2020)

Dobrý den, nebylo by možné, aby majitel dodávky "záchranné služby", který parkuje u obecního úřadu, parkoval v jiném místě, v ranních a večerních hodinách je toto místo docela nepřehledné.

Děkuji

Odpovídá: Kochaňová (17.12.2020)

Dobrý den, provozovatel vozidla bydlí v obecním bytě. Bude na podnět upozorněn a požádán, aby parkoval na jiném místě.


| | Nahoru  ↑