Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Upozornění obecního úřadu

Upozornění obecního úřadu

na obecně závaznou vyhlášku O regulaci hlučných činností v obci (09.07.2021)

 

Vzhledem k narůstajícím stížnostem spoluobčanů upozorňujeme, že v obci platí obecně závazná vyhláška O regulaci hlučných činností v obci, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek.

Proto vás žádáme, dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte klidu o nedělích a svátcích svým sousedům i návštěvníků obce.  

 


| | Nahoru  ↑