Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Vyjádření k informacím ohledně koupě Hostince pod Ořechem

Vyjádření k informacím ohledně koupě Hostince pod Ořechem

do majetku obce (27.04.2020)

Jak jste určitě zaregistrovali, začátkem března se mezi občany donesla zpráva, že se prodává budova Hostince pod Ořechem, která je ve vlastnictví soukromé osoby. Jelikož se po obci nesou opět zaručené informace, že tuto budovu kupuje obec a dokonce už víme i za jakou cenu, rád bych se k tomu vyjádřil. Po informaci, že se budova prodává, což bylo 4.3.2020 jsem o této skutečnosti informoval zastupitele, abychom se poradili, zda bychom tuto budovu nechtěli využít pro potřeby obce. Jak většina z vás ví, v minulosti nezískala obec do vlastnictví dvě budovy v centru obce, což je nám dodnes vyčítáno a nechtěl jsem, abychom bez uvážení nevyužili možnost získání budovy bývalého hostince, která se nachází celkem na výhodném místě a patří k ní i celkem velký pozemek včetně poměrně velké přístupové zpevněné plochy. Dalším důvodem pro jednání zastupitelstva o odkupu byla obava, že budovu koupí někdo, kdo ji bude využívat například různým podnikatelským aktivitám jako jsou například sklady nebezpečného odpadu, hlučný provoz, ubytování nepřizpůsobivých apod. a bude tím znepříjemňovat život majitelů sousedních rodinných domů, potažmo i všem občanům obce. Podle mého názoru je budova v takovém stavu, že si ji nikdo nekoupí k účelu pro který sloužila doteď, zvlášť když v obci, která má 550 obyvatel jsou další dvě restaurace. Nicméně zastupitelé se dohodli, že si nejdřív budovu prohlídnou, proto jsem 5.3.2020 domluvil schůzku s paní majitelkou, která nám nemovitost zpřístupnila k prohlídce. Poté se zastupitelé dohodli, že necháme vypracovat odborný znalecký posudek, abychom si vůbec ujasnili, jakou má nemovitost hodnotu. Od prohlídky do dnešního dne, jsme s paní majitelkou vůbec nic neřešili, ani koupi, ani cenu. Na základě znaleckého odhadu bude následně zastupitelstvo obce na veřejném zasedání projednávat, zda budeme s majitelkou nemovitosti jednat o případném odkupu a za jakou cenu, či nikoliv. Tak se věci mají a věřte, že budete neprodleně informování o dalším postupu v možnosti získání této nemovitosti do majetku obce. Zdeněk Kubala, starosta


| | Nahoru  ↑