Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Vyukové kurzy v rámci projektu

Vyukové kurzy v rámci projektu

Vzděláním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova (27.12.2014)

 

 

 

 

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

nabízí v naší obci v rámci projektu „Vzděláním ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho venkova“ vzdělávací moduly, které vhodným způsobem kombinují oblasti finanční gramotnosti, základů podnikání, základů obsluhy IT technologií a základů práva. Cílovou skupinu projektu tvoří obyvatelstvo ve věku 15 až 65 let, žijící v obcích do 2000 obyvatel.

 

Popis výukového kurzu:

● Zážitková forma výuky (praktické ukázky či nácvik modelových situací apod.).

● Pro účastníky kurzu bude zajištěn studijní materiál v elektronické i tištěné podobě.

● Účast na vzdělávacím kurzu je zdarma.

● Kurz proběhne v místě bydliště či blízkém okolí.

● Doba začátku kurzu bude stanovena na odpoledne v týdnu nebo o víkendech.

● Časový rozsah výuky 3 hodiny.

● Občerstvení pro účastníky kurzu zdarma.

● Hrazení nákladů na pronájemi prostor.

 

V případě zájmu o vzdělávací moduly se případný kurz může uskutečnit v předem dohodnutých prostorách  obce. Na jeden kurz se počítá s účastí cca 10ti osob. Nabídku mohou využít také obecní spolky ve svých prostorách.

Podmínkou uskutečnění kurzu je účast min. 10 osob v jednotlivém modulu (viz. příloha). Je možné zorganizovat jen vybrané moduly o které by byl zájem.

Jednotlivi zájemci, případně skupiny mající zájem o absolvování jakéhokoliv modulu z nabízeného kurzu, můžete se přihlásit osobně, tel., nebo e-mailem na obecním úřadě. V případě dostatečného počtu zájemců bychom podnikli další kroky k uskutečnění kurzů v sále Obecního domu ve Lhotce.

 

 

 


| | Nahoru  ↑