Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lhotka
Lhotkapod Ondřejníkem

Folklorní soubor Pilky

Vystoupení souboru je možno projednat s vedoucí:

Národopisný soubor Pilky založil ve Lhotce v roce1936 sběratel lidových písní z okolí Ondřejníku a Hukvald, řídící učitel lhotecké školy Vincenc Socha/1903 - 1970/. Právě na jeho počest jsou každoročně konány koncem srpna ve Lhotce pod Ondřejníkem Sochovy národopisné slavnosti.

Soubor Pilky v současné době je složen převážně ze starších členů, z nichž většina se tancům a zpěvu ve folklorních souborech věnuje od mládí. Současný repertoár je programově - zejména svým vtipem - struktuře účinkujících přizpůsoben a má u posluchačů velký ohlas.

Při vystoupeních střídavě soubor doprovázejí cimbálové muziky z Kozlovic:

  • Jana Pustky,
  • nebo Ládi Holiše s primášem Jaromírem Střalkou

PilkyPilkyPilkyPilkyPilkyPilky

Oba by měli radost

Letošní rok je pro členy lhoteckých Pilek významnější o skutečnost, že právě v jeho začátku uplynulo 120 let od narození zakladatele jejich souboru písní a tanců - Vincence Sochy.

A jak takové výročí Pilkaři slaví? Samozřejmě tím, že se o nich ví, že zkoušejí a hlavně, že doma i jinde stále vystupují. Do většího povědomí se v letošním roce dostali i medailonkem v tisku, kde jim  – slovem i obrazem -  byla věnována celá jedna stránka celokrajského čtvrtletníku Senior tip. Snad i to mělo za následek pozvání na letošní letní festival Folklor bez hranic do Ostravy, který se ovšem nedal termínově sladit s tradičními lhoteckými „Sochovkami“. Na svém domácím národopisném festivalu soubor nikdy chybět nemůže.

Ale jedno vystoupení na jiném folklorním festivalu mají už v letošním roce Pilky za sebou. Soubor byl pozván a vystupoval spolu s dvacítkou ostatních souborů na 18. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska - proskovického rodáka, pedagoga, sbormistra, sběratele a folkloristy. Podobné s Vincencem Sochou má i to, že i on by oslavil „stodvacítku“ let – už v příštím roce. Také jeho odkazem jsou v Proskovicích pokračovatelé - dětský soubor Proskovjáček a dechová hudba Proskovjanka.  Tento festival se každoročně koná na jaře nejen v Proskovicích, ale i ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a Jistebníku. Vystoupení Pilek spolu s cimbálovou muzikou Jana Pustky bylo naplánováno na poslední dubnovou sobotu ve velkém sále proskovické restaurace U Psoty. Do hlediště pozval obecní úřad zejména významnější jubilanty, kterým Pilky předvedly pásmo zpěvů a tanců „Z jarmarku“. Podle potlesku v průběhu a zejména v závěru programu si soubor diváky získal.

Podobné pásmo mohli vidět v některém z uplynulých ročníků také pravidelní účastníci Sochových národopisných lhoteckých slavností. Každoročně ale, stejně jako v roce letošním, nacvičuje soubor samozřejmě pásmo nové. Právě to letošní, které bude opět kromě písní a tanců „protkáno“ humornými scénkami, se piluje už od jara o každém úterku ve lhotecké mateřské škole… a od června se bude zkoušet už i na podiu venkovního areálu školky.

V souboru Pilky, který bude za pár let slavit devadesátku, se za ta léta vystřídala celá řada zpěváků i tanečníků a k „úbytkům i přírůstkům“ dochází neustále. Je pravdou, že průměrný věk souboru se tím nijak nesnižuje, naopak se pomalu a jistě přesouvá přes sedmdesátku. A i když už je brán soubor jako seniorský, svoji kulturní úroveň si udržuje stále. Přínos pro obec, kde soubor vystupuje každoročně nejméně třikrát i jeho prezentace lhoteckého folkloru na jiných vystoupeních se setkávají u vedení obce s uznáním. A podobně jsou na tom s folklorem i v Proskovicích.

Takže, kdyby se při společných stodvacátých výročích dívali z hudebního nebe na pokračování svého díla oba slavní zakladatelé folklorních souborů -  v Proskovicích i v naší Lhotce, měli by radost. Pavel Pasek

Pilky a „jejich" cimbálovky

O tom, že k národopisným folklorním souborům patří cimbálové muziky, není pochyb. Nejinak to bylo a je i u lhoteckých Pilek. Není se proto čemu divit, že už při vzniku souboru tehdejšího lhoteckého řídícího učitele Vincence Sochy před sedmaosmdesáti lety se brzo kolektiv milovníků lidové kultury a umění rozrostl o vlastní cimbálovou muziku. Když se dal soubor po odmlce činnosti opět v roce 1995 k poctě památky svého sbormistra a vlastně už slavného sběratele lašských písní a tanců znovu dohromady, vystoupil v prvním ročníku dnes již známých „Sochovek" s cimbálovkou taktéž. Byla to cimbálová muzika Kotci z Frýdlantu sestavená z muzikantů, kteří s panem Sochou v minulosti hráli. Od té doby až do současnosti vystupují Pilkaři zejména za doprovodu cimbálovky Jana Pustky. Ale nejenom s ní. V uplynulém období je na různých vystoupeních doprovázely i kozlovické - Holišova s primášem Jardou Střalkou, Valašský vojvoda, ale i dívčí cimbálovka Carevny. Pilkaři si váží všech muzikantů, kteří je při zpěvu a tancích doprovázejí a proto nechybí ani na jejich cimbálových posezeních. Po úspěšném prosincovém lhoteckém Vánočním koncertě si soubor Pilky„udělal" na přelomu starého i nového roku pauzu ve zkouškách i vystoupeních. Ne ale v setkáváních. Ještě v prosinci rádi přijali jeho členové pozvání k Posezení u cimbálu, které se uskutečnilo tři dny před Silvestrem v kozlovické restauraci Ve dvoře. Tam si spolu s ostatními zazpívali i zatančili s celou řadou muzikantů blízkých cimbálových muzik při netradičním folklorním „džem-sejšnu". A když soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda pořádal letos v lednu v sále obecního úřadu v Kozlovicích Valašský bál, byli na něm Pilkaři nejenom vidět, ale byli navíc při slavnostním zahájení i jmenováni, jako čestní hosté bálu. A byl to bál s velkým „B". Kromě úžasného programu a bohaté tomboly se na podiu střídaly cimbálové muziky čtyři - Valašský vojvoda z Kozlovic, Konopjan z Ostravy, Javořina z Rožnova pod Radhoštěm a Jagár z Havířova. U muzikantů cimbálovek Pilkaři nemohou přehlédnout neustálý nárůst mladých - už v nich hrají i jejich vnuci. Ale Pilky nemládnou. V aktivním dvaadvacetičlenném souboru už osmnáctnáct má přes sedmdesát a dva dokonce přes osmdesát let. U takových významných výročí už je co slavit. Současní Pilkaři se setkávají i s bývalými členy, kteří mají už „své odtančeno" a na vystoupeních „mladší" kolegy podporují aspoň potleskem. Jsou mezi nimi i manželské páry, které pamatují ještě i Vincence Sochu. Jeden z nich letos oslaví i diamantovou svatbu.I v letošním roce se souboru prvními vystoupeními začíná plnit kalendář. Proto se už v únoru opět začnou scházet na úterních zkouškách ve lhotecké školce. A pokud vše dopadne podle plánu, budou jim už na jaře tleskat v Proskovicích účastníci folklorního festivalu Poodří Františka Lýska. Ale dočkají se i Lhoťané. Když ne dřív, tak určitě koncem srpna na tradičních „Sochovkách", kde Pilky vystoupí opět s novým pásmem. A samozřejmě, že i s cimbálovkou.

Pavel Pasek


Takovou partu hned tak nenajdete

Při čtvrtečních večerních procházkách Lhotkou jsme mohli od začátku roku vídat v poschodí mateřské školky za okny světla. To už zkoušel sbor Cantamus. Středeční osvětlená okna patří od února cvičenkám a o útercích se za okny začali scházet na zkouškách už i lhotečtí Pilkaři. Vyjděme těch pár schodů nahoru a poslechněme si je aspoň za dveřmi.
Ale co to slyšíme? „Zlatíčka, miláčci a děcka"... Nenechme se ale zmást. Nejsou tam malé děti. To jenom umělecká vedoucí Jana Foldynová - když všechno klape - nešetří chválou, povzbuzením a pěkným oslovením. Nácviky na zkouškách sama hudebně doprovází na harmoniku, nebo keyboard YAMAHA. Muzikanti cimbálovky se ke zkoušení přidají až o pár týdnů později.
Hudbu a zpěv je slyšet už od přízemí. To třeba Vojta spustí:"Už se všeci oženili a já se též ožením...", Štěpán zase zpěvem přesvědčuje:"Já jsem kovářův syn...", Ruda návazně všem vysvětluje, že:"Kovář kuje, kovář kuje, kovářka mu pokukuje..." a Pavel obrací pozornost jinam a zpívá:"Šenkerečka naša vyzdvihuje košulenku až po vyše pasa...". Ženy si pak naopak postesknou:„Měla sem mileho hodinařa..." Ženské a mužské hlasy se střídají v rytmu šlapáka, lomcováka, ale i valčíčku, nebo polky.
Po hodince hudby, zpěvu a tance je krátká přestávka, ve které se můžeme i za dveřmi dovědět že:

  • se organizační vedoucí - Libušce Zlé podařilo pro folklorní soubor získat v letošním roce od MAS - Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy finanční příspěvek z dotačního programu „V Beskydech to žije"
  • tím pádem bude mít soubor pro Lhoťany o jedno vystoupení více - ještě před Sochovkami" už v červnu...a ještě nějaké korunky zbudou i na dovybavení krojů souboru
  • v programu srpnových folklorních slavností vystoupí Pilky dokonce se dvěmi novými pásmy
  • v souboru se nezapomíná ani na jubilanty. Zejména kulatiny se oslavují - jak jinak než malým pohoštěním, tancem a zpěvem
  • do nové sezony vstupují Pilky s dalším tanečním párem - nově přibyli Irenka s Pepíkem.

Po přestávce zkouška pokračuje. Není to ale málo poslouchat soubor jenom za dveřmi? Nebylo by lepší vstoupit do sálu a ke zpěvákům i tanečníkům se přidat?. Pilkaři mezi sebe vezmou každého rádi. Tak neváhejte. Nebudete litovat. Takovou partu hned tak nenajdete... P.Pasek


 

Pilkaři by už rádi zatančili tu svou…

„Už aby se vše opět vrátilo do starých kolejí“, říkají si obchodníci, restauratéři, majitelé ski-areálů, sportovci, herci, ale i školáci. A stejně tak my ve Lhotce.  Ani pamětníci nepamatují začátek roku bez plesů a posezení  v restauraci u „točeného“ pivka, či dobrého jídla. Stejně tak nám chybí sportovní soutěže a oblíbené turnaje, ale i „plno“ na nedělní mši v kapli při významných svátcích ozdobených zpěvem Cantamusu…

Celoroční pauzu ve vystupování má i lhotecký národopisný soubor Pilky, který si v letošním roce připomíná už pětaosmdesát let od svého založení. U zrodu souboru v roce 1936 byl tehdejší řídící učitel zdejší školy – Vincenc Socha, který pro zachování lašských písní, tanců, ale i místních lidových zvyků získal milovníky lidové kultury a umění zejména z členů hasičského sboru. Zpočátku malá skupinka nadšenců se velice brzy rozrostla na bezmála padesát členů souboru zejména z mladých Lhoťanů. A nutno říci, že tři desítky let sbírala i s vlastní cimbálovkou vavříny po celé republice.

Jedno přerušení činnosti ve své historii už Pilky jednou měly. To bylo od roku 1968, když umělecký vedoucí Vincenc Socha vážně onemocněl a soubor neměl kdo vést. Až v roce 1995 -  v prvním ročníku lhoteckých národopisných slavností, konaných na počest pětadvacátého výročí od Sochova úmrtí se členové souboru opět představili se svým programem. Bylo jich sice už jenom přes dvacet, ale kolektiv se natolik utužil, že na všech pětadvaceti ročnících „Sochových“ slavností nechybělo jeho vystoupení ani jednou. To už byly vydány i tři sbírky lidových písní a tanců , které od stařenek a staříčků ze Lhotky pod Ondřejníkem a „zpod“ Ondřejníka a Hukvald Vincenc Socha posbíral.

Tanečníci i zpěvačky znovuzrozeného souboru od roku 1995 opět s pásmy sestavenými ze Sochových zpěvníků vystupovali pak nejen ve Lhotce, ale i  v celé řadě blízkých i vzdálenějších obcí okresu i kraje. Ale v loňském roce zkoušky Pilek po jarním rozjezdu před létem skončily, protože protiepidemická opatření neumožnila konání Sochových slavností, ani jiných podobných akcí. Už -už to vypadalo, že se bude nacvičovat aspoň pásmo vánoční, ale po úvodních zkouškách bylo brzy jisté, že ani tradiční lhotecký vánoční koncert nebude.

A tak Pilkaři za pětaosmdesát let od založení souboru mají přerušenou činnost už po druhé. Protože pro svůj vyšší věk jsou členové souboru převážně koronavirově ohroženou skupinou, zatím místo nácviku nového programu sledují, kdy už na ně „vyjde“vakcína Pfizer/BioNTech, Moderna, nebo AstraZenecy. Ale i  to se snad v nebližších týdnech již vyřeší.  Hlavně, aby brzy – nejlépe už v letošním roce jejich polokulatého jubilea – mohli zazpívat a zatančit s cimbálovkou divákům tu svou: „Už ty pilky dořezaly, už ty mlynky domlely…“   P.Pasek


 

Pilky nechyběly ani jednou

Když se v roce 1995 k připomenutí pětadvaceti let od úmrtí sběratele lašských písní a tanců Vincence Sochy uskutečnil ve Lhotce první ročník národopisných slavností, musel se soubor Pilky po předchozí několikaleté odmlce opět dát dohromady. Ale podařilo se. Přání pořadatelů bylo skromné, aby vystoupily z původního souboru alespoň dva taneční páry. A skutečnost?  V tanci se již tehdy představilo  párů osm a k tomu zpívalo šest zpěvaček. Potlesk diváků a nadšení ze znovuzrození  souboru stmelily členy natolik, že v menších obměnách tančí a zpívají ve Lhotce na Sochových slavnostech, vánočních koncertech i jiných významných lhoteckých akcích do dneška.

A nejen ve Lhotce. Pilky bývají zvány zejména do Frýdlantu, Palkovic, Janovic,  na masopust do Hodoňovic, k vystoupením u slavností ve Frýdku – Místku i v dalších obcích okresu. Svá pásma předvedly už i v ostravských obvodech Proskovicích a Porubě, ale i na Slovensku v oravské Sihelné.  

Jestliže při prvním zrodu souboru v roce 1936 měly Pilky pod vedením pana Sochy téměř padesátku převážně mladých členů, v prvním ročníku Sochových slavností – před pětadvaceti lety už většina členů souboru měla před padesátkou. Takže v současném souboru se už najde větší polovina sedmdesátníků. Věkem ale členům souboru elánu a radosti ze zpěvu a tance neubývá. A navíc vtipná pásma během vystoupení diváky vždy několikrát rozesmějí.

Nejinak to bylo v letošním - právě uplynulém ročníku – 26.8.2019, kdy v pásmu „Nale  ľudě něuvěřitě!“ Pilkaři přesvědčovali diváky, že podle lhoteckých novin dostanou jejich vrstevníci přidáno k důchodu už od září!!

Je pravdou, že při srovnání s vystoupeními mladších a zejména profesionálních souborů již u Pilek nenajdete podobné obtížné taneční prvky, ale přesto u diváků obdiv nad jejich výkony nechybí. Organizátoři slavnosti, ale i „skalní“ diváci oceňují však zejména to, že v pětadvaceti ročnících „Sochovek“ nechyběly Pilky ani jednou.

Nejbližší další vystoupení  čeká  Pilkaře již v říjnu v Kateřinicích. Ve Lhotce se chtějí představit s novým pásmem ještě v prosinci na tradičním vánočním koncertě. Ale letos už také vědí, že ani v příštím roce nebudou chtít chybět na Sochových slavnostech v ročníku šestadvacátém.

P. Pasek


 

Z naší činnosti

Náš soubor má stále 19 členů, z toho osm tanečních párů a tři zpěvačky. V uplynulém roce ve srpnu  naše řady navždy opustila paní Štěpánka Klimánková. Pilkařka byla tělem i duší, v souboru začínala již ve 14 létech, výborná tanečnice a kamarádka. Do folklorního nebe odešla v nedožitých 69 letech. Život běží dál a máme novou členku - paní Ludmilu Pasičnykovou z Bašky. Naposled jsem informovala o našem dění koncem dubna 2014, kdy jsme vystupovali v Ostravě-Proskovicích. Od té doby jsme se zúčastnili  několika akcí v doprovodu Pustkovy cimbálové muziky. V červnu oslavoval Klub seniorů ve Lhotce 20. výročí založení, byli jsme požádani, abychom jim udělali kulturní program. Předvedli jsme pásma „Ševecke" a „Ta naša apatyka", CM pak ještě hrála k poslechu. Všichni se výborně bavili.  Další  akce byl výlet Pilkařů vláčkem Podhoráčkem z Kozlovic na Hukvaldy.  Už ve vláčku jsme to rozjeli - Rosťa Křístek hrál na harmoniku, ostatní zpívali.  Prohlídka obce byla  zajímavá, něco se koupilo v obchůdkách, oběd v restauracích byl moc dobrý i zmrzlina, kterou nám prodali ve stánku.  Pak jsme v Oboře posedali pod nádherné, staré stromy a  doplnili energii jak z přírody tak i vnitřně. Rosťa  zahrál, zazpívalo se a všichni byli spokojeni. Na zpáteční cestě v Oboře jsme si dali u  stánku dobré kafíčko, někteří pivo. Vláčkem jsme odjeli do  Kozlovic a autobusem k večeru do Lhotky a nádherný letní den jsme ukončili Pod Ořechem. Kdo se nezúčastnil, může jen litovat. Další akcí byl 20.ročník SNS ve srpnu, kde jsme předvedli pásmo „Dyž zmy byli o dvacet let mladši".Na Sochovky se připravujeme nejvíce, počasí vydrželo do večera, návštěvníků bylo hodně a  jídla a pítí také.  V listopadu v Janovicích v hostinci  ONDRÁŠ  bylo Posezení u cimbálu - vystoupili jsme s pásmy „Dyž zmy byli o 20 let  mladši a U nas na krmašu". Samostatné vystoupení měla  CM. Děkujeme paní místostarostce za pozvání. V neděli 7.12. se konal Vánoční koncert + trhy ve Frýdeckém zámku, kde náš soubor byl pozván. Spolu s našimi vnoučaty, které chodí do Valášku, jsme 4 krát  předvedli vánoční pásmo. V polední přestávce se naše  děti přeměnily za nádherné andílky a čerty a společně s Mikolášem i jeho doprovodem zpestřily program na vánoční nadílce.  Lhotecký  Vánoční koncert  se konal 20.12. v sále OD.Opět s námi vystoupily naše děti, atmosféra byla už hodně vánoční. Začátkem února jsme nabrali sily posezením v restauraci U Fandy, někteří hráli bowling a ostatní se plácali v bazénu a teď  už opět pilně nacvičujeme nové pásmo. A nakonec blahopřejeme našim členkám -Dáši Svobodové, Pavle Matějové a Aničce Bindáčové k významnému životnímu Jubileu, které jsme s nimi pořádně oslavili. Libuše Zlá

 

Instituce a služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 4 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 8/4 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 8/1 °C
pondělí 22. 4. jasno 11/0 °C

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Munipolis

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

Svátek

Svátek má Rostislav

Zítra má svátek Marcela

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den svobody tisku

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat