Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lhotka
Lhotkapod Ondřejníkem

Děje školy o založení až do roku 1889

Sestavil Petr Behm, správce školy.

Od dávných dob navštěvovali žáci ze Lhotky farní školu v Kozlovicích a kromě nejstarších občanů jsou téměř všichni dosud žijící starší občané Lhotští odchovanci stařičkého, nedávno zemřelého, rektora p. Jana Horáka.

Po odejíti tohoto do výslužby vystřídalo se několik učitelů v Kozlovicích, za kterýchžto vždy ještě navštěvovali Lhotští školu v Kozlovicích. Že návštěva taková velmi málo nebo nic učinkova vysvítá samo sebou, neboť žáci vstupovali do školy v 10 roce a 1/2 12 již ji zase opouštěli. Na důkaz toho uvádí se, že asi před 15 lety nedoved si naznačiti  číslo sbeřčí c. k. daní a proto značil si vybrané peníze zcela primitivním způsobem – výřezy totiž na holi!

Starosta obecní, bývalý fojt Jan Brož pojal myšlénku, vystavěti ve zdejší obci školu a podal ve srozumění s občany patřičnou žádost o povolení stavby. .k. okresní hejtman p. N. Cibulka, přítel školství, neměl ničeho proti tomu, avšak kvůli zjištění vzdálenosti obce Lhotky od Kozlovic odebral se sám na komisi do Lhotky.

Často vypravuje se o Janu Broži mezi občany, kterak s panem hejtmanem určili vzdálenost tuto a to slovy následujícími: „ Šli jsme od nejhornější paseky u Ondřejníka. Pan hejtman podíval se na hodinky, mnoholi je! Aby nám ta cesta hodně dlouho trvala, to jsem pořád panu hejtmanovi něco ukazoval, co chvilku jsme stáli a tak se nám ztratily celé 2 hodiny ku Kozlovské škole“

Bylať to ovšem zbytečná ač nevinná lest, neboť ještě dnes mají žáci ku škole Lhotské 3/4 hodiny cesty – leč pro tehdejší poměry snad i dobrá..

Když takto povolení ku stavbě vymoženo, sestoupili se občané ku proradě, jak náklad vlastně kryt býti má. Zde však stala nenapravitelná chyba, která ku smutným sporům a nákladným soudům vedla. Především budiž zde podotknuto, že občané požádali u Jeho C. knížete – Arcibiskupa Olomouckého Bedřicha hraběte z Fyrstenbergů, aby jim potřebné dřívi ku stavbě daroval, což zmíněný pán s tím doložením učinil, aby někteří z osadníků pro budoucnost panského lesa tak starostlivě nehájili!?

Nejenom, že veškeré potřeby  darem tím byly kryty, ono dříví ještě něco odprodáno býti mohlo a peníze na stavbu upotřebeny.

Tehdejší revírník Kozlovský p.Rajnoch opět se o to postaral, aby občanům  ty nejlepší stromy hoditelné ku stavbě i na šindel dodány byly.

Ještě když se o zřízení školy jednalo, slíbil tehdejší ředitel knížearcibiskupských závodů frýdlantských p. Josef  Kleinpetr podporu jakous poskytnuti, kterýžto laskavý slib, jsa už na odpočinku v Kroměříži vykonal, zaslav obci značný příspěvek 50 zl.

Konečně daroval rolník Jan Židek č. 7 potřebné stavební místo.

Všem jmenovaným štědrým dobrodincům, kteří tak značnými dary ku stavbě školy přispěli buďtéž i na tomto místě vysloveny nejvřelejší díky!!

Občané Lhotští uvolili se na společné hromadě. Rolníci po 10 zl. a potřebný dovoz koňmi,menší poplatníci jako pasekáři po 4 –5 zl., domkáři pak 3 zl. a ruční práci. Toto nerovné rozdělení mělo neblahé následky.

Samo sebou srozumitelno, že od 70 osadníků mezi kterými jen 7 sedláků a několik pasekářů se nacházelo tak nepatrné příspěvek dlouho trvati nemohly a tudíž , když peněžité příspěvky došly, měl se nedostatek opětně podobnou sbírkou uhraditi. Domkáři zprotivili se tomu a po dlouho trvajících soudech vynesl konečně zemský soud ten rozsudek. První částka, kterou dobrovolně osadníci složili potvrzuje se co upotřebena, ostatní potřebná část má se dlre výšky c.k. daní rozvrhnouti. Avšak ani totonevedlo ku konci, neboť stavba zůstala státi, až pak se zase usnesli občané dokončení stavby veřejně pronajmutí, což se také stalo.

Dokončení stavby budovy pronajal Petr Závodný, rolník č. 35, co předseda místní školní rady za obnos 187 zl. Když byl zmíněný rolník ještě asi 74 zl. ze svého ku stavbě přidal, ukončena jest konečně tato.

A. Kožuchová

Provoz dvojtřídky na naší škole byl pro nedostatek dětí ukončen k 30.6.2002.

Munipolis

Munipolis

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.

Svátek

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den památky obětí nemoci AIDS

Zítra má svátek Zbyšek

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den stepu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat